Thông tư số 279 của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:279
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:14/11/2016
Lĩnh vực:Công nghiệp
Trích yếu:Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
Văn bản đính kèm: