Thông tư số 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:301/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:15/11/2016
Lĩnh vực:Thuế
Trích yếu:Hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Văn bản đính kèm: