Thông tư số 279/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:279/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:14/11/2016
Lĩnh vực:Y tế
Trích yếu:Thông tư số 149/2279/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.
Văn bản đính kèm: