Thông tư số 281/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 14/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:281/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:14/11/2016
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người có gốc quốc tịch Việt Nam, lệ phí quốc tịch.