Thông tư số 250/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:250/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:11/11/2016
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:Thông tư Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Văn bản đính kèm:
STTTên thủ tục
1Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân
2Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân
7Đăng ký thành lập mới hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã
11Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
13Giải thể tự nguyện hợp tác xã quỹ tín dụng nhân dân/liên hiệp hợp tác xã
15Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân sáp nhập
16Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân chia
17Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân tách
18Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân (khi bị mất)
19Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân (khi bị hư hỏng)
20Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với trường hợp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện)
29Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân hợp nhất