Thông tư số 118/2015/TT-BTC của Bộ Tư pháp ban hành ngày 11/01/2017

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:118/2015/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tư pháp
Ban hành ngày:11/01/2017
Lĩnh vực:Tư pháp
Trích yếu:của Bộ Tài chính sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam.