Thông tư số 220/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 10/11/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:220/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Bộ Tài chính
Ban hành ngày:10/11/2016
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư.
Văn bản đính kèm: