Thông tư số 11/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/12/2016

Loại văn bản:Thông tư
Số văn bản:11/2015/TT-BXD
Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựng
Ban hành ngày:30/12/2016
Lĩnh vực:Xây dựng
Trích yếu:Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản