Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/11/2015

Loại văn bản:Nghị định
Số văn bản:118/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Ban hành ngày:12/11/2015
Lĩnh vực:Tài chính
Trích yếu:Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Văn bản đính kèm: