Bộ luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 18/06/2012

Loại văn bản:Bộ luật
Số văn bản:10/2012/QH13
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Ban hành ngày:18/06/2012
Lĩnh vực:Lao động - Thương binh - Xã hội
Trích yếu:Bộ luật Lao động năm 2012
Văn bản đính kèm: