Tra cứu thủ tục hành chính

  • Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
  • Cơ quan ban hành:
  • Lĩnh vực:
  •  
  • Tra cứu

Kết quả tra cứu thủ tục hành chính

691 kết quả tìm thấy cho từ khóa "thủ tục"

Tên thủ tụcLĩnh vực/Đơn vịNgày thụ lýMức độ
Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) trong lĩnh vực nội vụHội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
Mười ngày3
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) đối với quỹ mới thành lậpHội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
14 ngày3
Thủ tục tự giải thể đối với hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Hội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
15 ngày3
Thủ tục đổi tên hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện)Hội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
20 ngày3
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Hội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
30 ngày3
Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
- Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ. - Công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cổng thông tin điện tử của địa phương quản lý: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.4
Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)Hội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
14 ngày3
Thủ tục công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 nhiệm kỳ) và công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ (đối với quỹ đã đi vào hoạt động)Hội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
14 ngày3
Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứuHoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
25 ngày làm việc4
Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệHoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
- Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ. - Công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cổng thông tin điện tử của địa phương quản lý: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)Hoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)Hoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.4
Thủ tục mua sáng chế, sáng kiếnHoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
25 ngày làm việc4
Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứuHoạt động khoa học và công nghệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
25 ngày làm việc4
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệpSở hữu Trí tuệ
[Sở Khoa học và Công nghệ]
30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4