Tra cứu thủ tục hành chính

  • Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
  • Cơ quan ban hành:
  • Lĩnh vực:
  •  
  • Tra cứu

Kết quả tra cứu thủ tục hành chính

644 kết quả tìm thấy cho từ khóa "thủ tục"

Tên thủ tụcLĩnh vực/Đơn vịNgày thụ lýMức độ
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuĐất đai
[Cấp xã]
25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 3
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đấtĐất đai
[Cấp xã]
25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 3
Thủ tục Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN)An toàn, vệ sinh lao động
[Sở Lao động - Thương binh và Xã hội]
10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng nămĐất đai
[Cấp xã]
10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đấtĐất đai
[Cấp xã]
10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 3
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mấtĐất đai
[Cấp xã]
10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 3
Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đấtĐất đai
[Cấp xã]
10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 3
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chứcĐất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
Không quá 15 ngày làm việc3
Thủ tục “Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động”An toàn, vệ sinh lao động
[Cấp huyện]
14 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đấtĐất đai
[Cấp xã]
03 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ hợp lệ.3
Thủ tục Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệpAn toàn, vệ sinh lao động
[Sở Lao động - Thương binh và Xã hội]
10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng nămĐất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mấtĐất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 3
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtĐất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuĐất đai
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 3