Tra cứu thủ tục hành chính

  • Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
  • Cơ quan ban hành:
  • Lĩnh vực:
  •  
  • Tra cứu

Kết quả tra cứu thủ tục hành chính

633 kết quả tìm thấy cho từ khóa "thủ tục"

Tên thủ tụcLĩnh vực/Đơn vịNgày thụ lýMức độ
Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáoTôn giáo
[Sở Nội vụ]
20 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ3
Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
20 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ3
Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoTôn giáo
[Sở Nội vụ]
Ngay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 Luật tín ngưỡng, tôn giáoTôn giáo
[Sở Nội vụ]
Ngay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáoTôn giáo
[Sở Nội vụ]
Ngay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
Ngay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáoTôn giáo
[Sở Nội vụ]
30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.3
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
Ngay sau khi Sở Nội vụ nhận được văn bản thông báo hợp lệ.3
Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc tỉnh hoặc ở nhiều tỉnhTôn giáo
[Sở Nội vụ]
30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ.3
Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xoá án tíchTôn giáo
[Sở Nội vụ]
30 ngày kể từ ngày Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.3
Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnhPhổ biến, giáo dục pháp luật
[Sở Tư pháp]
054
Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnhPhổ biến, giáo dục pháp luật
[Sở Tư pháp]
054
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động YogaThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
074
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động GolfThể dục Thể thao
[Sở Văn hóa Thể thao]
Bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) trong lĩnh vực nội vụHội, tổ chức phi chính phủ
[Sở Nội vụ]
Mười ngày3