Tra cứu thủ tục hành chính

  • Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
  • Cơ quan ban hành:
  • Lĩnh vực:
  •  
  • Tra cứu

Kết quả tra cứu thủ tục hành chính

220 kết quả tìm thấy cho từ khóa "đất"

Tên thủ tụcLĩnh vực/Đơn vịNgày thụ lýMức độ
Miễn, giảm thu tiền sử dụng đấtThuế
[Chi Cục thuế thị xã Hương Thủy]
15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.2
Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.Thuế
[Chi Cục thuế huyện Phú Lộc]
Thời hạn cơ quan thuế ra thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân chậm nhất là ngày 30 tháng 4 của năm2
Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.Thuế
[Chi Cục thuế huyện Phú Lộc]
Không quy định.2
Khai Lệ phí trước bạ nhà đấtThuế
[Chi Cục thuế huyện A Lưới]
03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.2
Miễn, giảm thu tiền sử dụng đấtThuế
[Chi Cục thuế huyện A Lưới]
15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.2
Miễn, giảm thu tiền sử dụng đấtThuế
[Chi Cục thuế huyện Nam Đông]
15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ2
Khai Lệ phí trước bạ nhà đấtThuế
[Chi Cục thuế huyện Nam Đông]
03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.2
Miễn, giảm thu tiền sử dụng đấtThuế
[Cục Thuế tỉnh]
Mười lăm ngày làm việc1
Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.Thuế
[Chi Cục thuế thị xã Hương Trà]
15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ2
Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.Thuế
[Chi Cục thuế huyện Phú Lộc]
15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.2
Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của nămThuế
[Chi Cục thuế huyện Phú Vang]
Thời hạn cơ quan thuế ra thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân chậm nhất là ngày 30 tháng 4 của năm2
Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.Thuế
[Chi Cục thuế huyện Phú Vang]
Không quy định2
Khai Lệ phí trước bạ nhà đấtThuế
[Chi Cục thuế huyện Phú Vang]
03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.2
Khai Lệ phí trước bạ nhà đấtThuế
[Chi Cục thuế thị xã Hương Trà]
03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.2
Khai Lệ phí trước bạ nhà đấtThuế
[Chi Cục thuế huyện Phú Lộc]
05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.2