Tra cứu thủ tục hành chính

  • Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
  • Cơ quan ban hành:
  • Lĩnh vực:
  •  
  • Tra cứu

Kết quả tra cứu thủ tục hành chính

20 kết quả tìm thấy cho từ khóa "Quảng cáo"

Tên thủ tụcLĩnh vực/Đơn vịNgày thụ lýMức độ
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với từng loại thực phẩm của một cơ sở sản xuất và chưa được xác nhận nội dung quảng cáo hoặc sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bị huỷ bỏ)Lĩnh vực An toàn thực phẩm
[Sở Công thương]
152
Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với trường hợp sản phẩm thực phẩm đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng thay đổi về nội dung quảng cáo hoặc Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm hết hiệu lực).Lĩnh vực An toàn thực phẩm
[Sở Công thương]
152
Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Áp dụng đối với trường hợp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hỏng)Lĩnh vực An toàn thực phẩm
[Sở Công thương]
052
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYTVệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
[Sở Y tế]
05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ4
Cấp giấy phép xây dựng trường hợp xây dựng mới đối với công trình quảng cáoHoạt động xây dựng
[Ban quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
Không quá 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phươngBảo vệ thực vật
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
104
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏngVệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
[Sở Y tế]
05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ4
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (không bao gồm hình thức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện)Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
[Sở Y tế]
10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ4
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú yThú y
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
15 ngày làm việc2
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏngVệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
[Sở Y tế]
05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ4
Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩmQuản lý chất lượng nông lâm thủy sản
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
23 ngày (bao gồm 03 ngày xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ)3
Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bónTrồng trọt
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
10 ngày làm việc4
Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầuQuản lý chất lượng nông lâm thủy sản
[Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn]
23 ngày làm việc (bao gồm 03 ngày xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ)3
Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏngKhám bệnh, chữa bệnh
[Sở Y tế]
05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ4
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tếKhám bệnh, chữa bệnh
[Sở Y tế]
10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ4