Tra cứu thủ tục hành chính

  • Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
  • Cơ quan ban hành:
  • Lĩnh vực:
  •  
  • Tra cứu

Kết quả tra cứu thủ tục hành chính

237 kết quả tìm thấy cho từ khóa "đất"

Tên thủ tụcLĩnh vực/Đơn vịNgày thụ lýMức độ
Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xãĐất đai
[Cấp xã]
45 ngày làm việc2
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ởChứng thực
[Cấp xã]
02 ngày làm việc2
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ởChứng thực
[Cấp xã]
02 ngày làm việc2
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ởChứng thực
[Cấp xã]
02 ngày làm việc2
Thẩm định nhu cầu sử dụng đấtĐất đai
[Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô]
072
Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng kýĐăng ký giao dịch bảo đảm
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
Trong ngày3
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtĐăng ký giao dịch bảo đảm
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.3
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhậnĐăng ký giao dịch bảo đảm
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
Trong ngày3
Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng kýĐăng ký giao dịch bảo đảm
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
Trong ngày3
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtĐăng ký giao dịch bảo đảm
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
Trong ngày3
Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đấtĐăng ký giao dịch bảo đảm
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
Trong ngày3
Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữuĐăng ký giao dịch bảo đảm
[Sở Tài nguyên và Môi trường]
Trong ngày3
Đăng ký khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng trồng bằng vốn tự có khi chuyển sang trồng cao su của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.Lâm nghiệp
[Cấp xã]
10 ngày làm việc2
Cho thuê đấtĐất đai
[Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô]
122
Thu hồi đấtĐất đai
[Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô]
202