Tra cứu thủ tục hành chính

  • Nhập từ khóa cần tìm kiếm:
  • Cơ quan ban hành:
  • Lĩnh vực:
  •  
  • Tra cứu

Kết quả tra cứu thủ tục hành chính

220 kết quả tìm thấy cho từ khóa "đất"

Tên thủ tụcLĩnh vực/Đơn vịNgày thụ lýMức độ
Cho thuê đấtĐất đai
[Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô]
122
Thu hồi đấtĐất đai
[Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô]
202
Giao đấtĐất đai
[Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô]
122
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đấtTài nguyên nước
[Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô]
252
Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.Thuế
[Chi Cục thuế huyện A Lưới]
2
Cấp phép thăm dò nước dưới đấtTài nguyên nước
[Ban quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
2
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đấtTài nguyên nước
[Ban quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh]
2
Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.Thuế
[Chi Cục thuế thị xã Hương Trà]
Thời hạn cơ quan thuế ra thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân chậm nhất là ngày 30 tháng 4 của năm2
Miễn, giảm thu tiền sử dụng đấtThuế
[Chi Cục thuế thị xã Hương Trà]
15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ2
Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.Thuế
[Chi Cục thuế Thành phố Huế]
2
Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.Thuế
[Cấp huyện]
Mười lăm ngày2
Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.Thuế
[Chi Cục thuế thị xã Hương Trà]
Không quy định2
Miễn, giảm thu tiền sử dụng đấtThuế
[Chi Cục thuế huyện Phú Vang]
15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.2
Miễn, giảm thu tiền sử dụng đấtThuế
[Chi Cục thuế huyện Phú Lộc]
15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.2
Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm.Thuế
[Chi Cục thuế Thành phố Huế]
Thời hạn cơ quan thuế ra thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân chậm nhất là ngày 30 tháng 4 của năm2