Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Người có công" - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (35 thủ tục)

Lĩnh vực "Người có công" (35 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ4
2Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ3
3Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác3
4Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng3
5Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh3
6Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động3
7Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh3
8Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ3
9Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng4
10Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần3
11Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần4
12Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến3
13Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày3
14Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi4
15Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế4
16Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến3
17Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến3
18Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học3
19Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học3
20Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ4
21Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp bị tạm đình chỉ do: Bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra3
22Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ3
23Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công3
24Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ3
25Giám định vết thương còn sót3
26Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng4
27Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ3
28Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ3
29Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình3
30Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia3
31Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương3
32Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng"3
33Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập3
34Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh3
35Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp3