Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Đất đai" - Cấp xã (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Đất đai" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xãBốn mươi lăm ngày làm việc2
2Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đaiTrong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 2