Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Đất đai" - Cấp xã (1 thủ tục)

Lĩnh vực "Đất đai" (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục hoà giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã452