Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thể dục Thể thao" - Sở Văn hóa Thể thao (35 thủ tục)

Lĩnh vực "Thể dục Thể thao" (35 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh tổ chức10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
2Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném072
3Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao072
4Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ072
5Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao072
6Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu072
7Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
8Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
9Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
10Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thaoBảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.2
11Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận05 ngày làm việc2
12Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng5 ngày2
13Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải tríBảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.2
14Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn GolfBảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.2
15Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
16Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taewondo07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
17Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
18Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
19Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billiards & Snooker07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
20Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
21Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
22Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
23Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
24Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
25Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
26Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
27Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
28Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
29Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
30Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển072
31Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
32Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
33Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
34Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga072
35Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2