Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Dược - Mỹ phẩm" - Sở Y tế (16 thủ tục)

Lĩnh vực "Dược - Mỹ phẩm" (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp chứng chỉ hành nghề dược304
2Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược104
3Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc404
4Bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc404
5Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc404
6Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc404
7Duyệt dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc053
8Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề vắc xin, sinh phẩm y tế304
9Cấp giấy chứng nhận “thực hành tốt nhà thuốc”254
10Cấp giấy chứng nhận “thực hành tốt phân phối thuốc”254
11Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc204
12Đăng ký Hội thảo giới thiệu thuốc104
13Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thông tin, quảng cáo mỹ phẩm; hồ sơ đăng ký hội thảo/tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm104
14Đăng ký sản xuất thuốc trong nước thuộc danh mục phụ lục 1 quy chế đăng ký thuốc604
15Nhập khẩu thuốc theo đường phi mậu dịch034
16Công bố sản phảm Mỹ phẩm034