Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Báo chí" - Sở Thông tin và Truyền thông (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Báo chí" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cho phép họp báo (trong nước)4
2Cấp giấy phép xuất bản bản tin (Trong nước)4
3Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin4
4Cho phép họp báo (nước ngoài)4
5Cấp phép Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài4