Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Giải quyết khiếu nại, tố cáo" - Thanh tra tỉnh (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Giải quyết khiếu nại, tố cáo" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Tiếp công dân2
2Xử lý đơn thư2
3Giải quyết khiếu nại lần đầu2
4Giải quyết tố cáo2