Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Giải quyết khiếu nại, tố cáo" - Thanh tra tỉnh (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Giải quyết khiếu nại, tố cáo" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Tiếp công dânCho đến khi kết thúc việc tiếp công dân2
2Xử lý đơn thưTrong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.2
3Giải quyết khiếu nại lần đầu30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.2
4Giải quyết tố cáo602