Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Người có công" - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (32 thủ tục)

Lĩnh vực "Người có công" (32 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ15 ngày làm việc4
2Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ10 ngày làm việc3
3Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng10 ngày làm việc3
4Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động15 ngày làm việc3
5Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác10 ngày làm việc3
6Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binhKhông quy định3
7Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh15 ngày làm việc3
8Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờKhông quy định3
9Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng10 ngày làm việc4
10Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần10 ngày làm việc3
11Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần10 ngày làm việc4
12Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến10 ngày làm việc3
13Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày15 ngày làm việc3
14Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế10 ngày làm việc4
15Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết10 ngày làm việc4
16Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến5 ngày làm việc3
17Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến5 ngày làm việc3
18Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học40 ngày làm việc3
19Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học40 ngày làm việc3
20Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ5 ngày làm việc4
21Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp bị tạm đình chỉ do: Bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra10 ngày làm việc3
22Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩKhông quy định3
23Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công20 ngày làm việc3
24Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ45 ngày làm việc3
25Giám định vết thương còn sót35 ngày làm việc3
26Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng15 ngày làm việc4
27Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩKhông quy định3
28Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ35 ngày làm việc3
29Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình15 ngày làm việc3
30Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương10 ngày làm việc3
31Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng15 ngày làm việc3
32Đề nghị tặng hoặc tuy tặng Huân chương độc lập30 ngày3