Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Văn hóa" - Sở Văn hóa Thể thao (53 thủ tục)

Lĩnh vực "Văn hóa" (53 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo, phương tiện giao thông, quảng cáo bằng loa phóng thanh và các hình thức tương tự054
2Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo154
3Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh152
4Xếp hạng Bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập302
5Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thư viện của tổ chức cấp tỉnh152
6Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng302
7Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng miền núi302
8Cấp phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, đĩa sân khấu cho các đơn vị thuộc địa phương.052
9Cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu (do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu).052
10Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài072
11Cấp giấy phép biểu diễn ca Huế052
12Cấp giấy phép biểu diễn ca Huế (Đối tượng được Hội đồng thẩm định nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị)052
13Đổi, cấp lại giấy phép biểu diễn ca Huế052
14Cấp Giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế052
15Đăng ký thuyền tham gia phục vụ biểu diễn Ca Huế052
16Thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh202
17Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)154
18Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật40 ngày3
19Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng072
20Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật15 ngày3
21Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật05 ngày4
22Cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân10 ngày3
23Xếp hạng di tích cấp tỉnh30 ngày3
24Xếp hạng di tích cấp quốc gia15 ngày3
25Cấp giấy phép phổ biến phim154
26Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao)074
27Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ073
28Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật tại địa phương073
29Cấp giấy phép đưa tác phẩm mỹ thuật Việt Nam ra nước ngoài triển lãm không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam073
30Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao)073
31Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao)073
32Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao)074
33Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao)74
34Cấp, thu hồi giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương054
35Cấp, thu hồi giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang05 ngày4
36Cấp, thu hồi giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương054
37Cấp, thu hồi giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương154
38Cấp, thu hồi giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu054
39Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (đối với doanh nghiệp)074
40Cấp Giấy phép kinh doanh Vũ trường104
41Cấp giấy phép tổ chức lễ hội10 ngày3
42Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao02 ngày4
43Giám định Văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương104
44Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên03 ngày4
45Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia15 ngày4
46Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương20 ngày4
47Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập154
48Xếp hạng Bảo tàng hạng II, hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập304
49Cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân10 ngày4
50Cấp giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp03 ngày3
51Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia30 ngày4
52Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích40 ngày4
53Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang044