Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Thú y" - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (18 thủ tục)

Lĩnh vực "Thú y" (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y154
2Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y84
3Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y54
4Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y15 ngày làm việc2
5Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn204
6Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản204
7Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại154
8Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản)2 ngày4
9Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận20 ngày4
10Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận20 ngày4
11Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh014
12Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh014
13Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm4
14Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận 13 ngày đối với trường hợp xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn; không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng theo quy định; 15 ngày đối với Trường hợp không khắc phục lỗi theo quy định tại khoản 3 Điều 43,của Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT:4
15Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản7 ngày hoặc 17 ngày4
16Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn7 ngày hoặc 17 ngày4
17Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y3 ngày làm việc4
18Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y5 ngày làm việc4