Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Bảo vệ thực vật" - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Bảo vệ thực vật" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật034
2Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương104
3Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vậthai mươi mốt ngày4
4Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật054