Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Đường bộ" - Sở Giao thông Vận tải (63 thủ tục)

Lĩnh vực "Đường bộ" (63 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ2
2Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ2
3Cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS cho phương tiện của các doanh nghiệp, hợp tác xã4
4Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ2
5Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp3
6Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam2
7Cấp mới Giấy phép lái xe2
8Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch (Đối với ô tô vận tải khách du lịch)4
9Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo2
10Cấp Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ2
11Cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong khai thác, sử dụng2
12Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo2
13Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô2
14Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo2
15Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác4
16Cấp Giấy phép xe tập lái2
17Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô2
18Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động2
19Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động2
20Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)4
21Đăng ký khai thác tuyến4
22Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện4
23Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện4
24Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô4
25Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng4
26Cấp lại Giấy phép lái xe2
27Thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh (sử dụng nguồn vốn khác)2
28Thẩm định thiết kế kỹ thuật/ thiết kế kỹ thuật điều chỉnh (sử dụng nguồn vốn khác)2
29Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/ báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (sử dụng nguồn vốn nhà nước)2
30Thẩm định dự án/ dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh (sử dụng nguồn vốn nhà nước)2
31Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/ báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công/ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh (sử dụng nguồn vốn khác)2
32Công bố đưa bến xe khách vào khai thác2
33Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác2
34Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng2
35Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng3
36Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất4
37Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn.2
38Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương2
39Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến2
40Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp3
41Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu2
42Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp3
43Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.3
44Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.4
45Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng4
46Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố.4
47Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào4
48Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác4
49Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch (Đối với ô tô vận tải khách du lịch)4
50Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch (Đối với ô tô vận tải khách du lịch)4
51Chấp thuận đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác3
52Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng4
53Chấp thuận thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức giao thông của nút giao, điều kiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho điểm đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ ủy thác3
54Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ ủy thác.3
55Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)4
56Thỏa thuận xây dựng điểm đấu nối với đường bộ.3
57Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác4
58Cấp lại giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS cho phương tiện của các doanh nghiệp, hợp tác xã4
59Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác4
60Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác4
61Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp3
62Cấp lại Giấy phép xe tập lái4
63Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe)4