Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Phổ biến giáo dục pháp luật" - Cấp xã (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Phổ biến giáo dục pháp luật" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luậtTrong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật của công chức tư pháp - hộ tịch.2
2Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luậtTrong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của công chức tư pháp - hộ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.2