Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hộ tịch" - Cấp xã (23 thủ tục)

Lĩnh vực "Hộ tịch" (23 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký khai sinh3
2Đăng ký kết hôn2
3Đăng ký nhận cha, mẹ, con2
4Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con2
5Đăng ký khai tử2
6Đăng ký khai sinh lưu động2
7Đăng ký kết hôn lưu động2
8Đăng ký khai tử lưu động2
9Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới2
10Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới2
11Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới2
12Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới2
13Đăng ký giám hộ2
14Đăng ký chấm dứt giám hộ2
15Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch2
16Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân2
17Đăng ký lại khai sinh2
18Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân2
19Đăng ký lại kết hôn2
20Đăng ký lại khai tử2
21Cấp bản sao trích lục hộ tịch2
22Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi2
23Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi2