Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hộ tịch" - Cấp xã (23 thủ tục)

Lĩnh vực "Hộ tịch" (23 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đăng ký khai sinhNgay trong ngày 2
2Đăng ký kết hônNgay trong ngày 2
3Đăng ký nhận cha, mẹ, con03 ngày làm việc2
4Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con03 ngày làm việc2
5Đăng ký khai tửNgay trong ngày 2
6Đăng ký khai sinh lưu động05 ngày làm việc2
7Đăng ký kết hôn lưu động05 ngày làm việc2
8Đăng ký khai tử lưu động05 ngày làm việc2
9Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiNgay trong ngày 2
10Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới03 ngày làm việc2
11Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới07 ngày làm việc2
12Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giớiNgay trong ngày 2
13Đăng ký giám hộ03 ngày làm việc2
14Đăng ký chấm dứt giám hộ02 ngày làm việc2
15Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịchTùy nội dung2
16Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân03 ngày làm việc2
17Đăng ký lại khai sinh05 ngày làm việc2
18Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân05 ngày làm việc2
19Đăng ký lại kết hôn05 ngày làm việc2
20Đăng ký lại khai tử05 ngày làm việc2
21Cấp bản sao trích lục hộ tịchNgay trong ngày 2
22Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi10 ngày làm việc2
23Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi07 ngày làm việc2