Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo" - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (5 thủ tục)

Lĩnh vực "Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo" (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục Tiếp công dân1 ngày3
2Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai30 ngày3
3Thủ tục Giải quyết tố cáo60 ngày3
4Thủ tục Xử lý đơn thư10 ngày3
5Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu30 ngày3