Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Hoạt động tiền tệ" - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Huế (2 thủ tục)

Lĩnh vực "Hoạt động tiền tệ" (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông và do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuấtđổi ngay2
2Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản đủ điều kiện đổi, không cần giám địnhđổi ngay.2