Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực "Đất đai" - Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (4 thủ tục)

Lĩnh vực "Đất đai" (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thu hồi đất202
2Giao đất122
3Cho thuê đất122
4Thẩm định nhu cầu sử dụng đất072