Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "UBND tỉnh Thừa Thiên Huế" (354 thủ tục)

Lao động thương binh và xã hội (27 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài07 ngày làm việc3
2Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận07 ngày làm việc3
3Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh05 ngày làm việc3
4Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh04 ngày làm việc3
5Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh04 ngày làm việc3
6Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh05 ngày làm việc3
7Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn05 ngày làm việc3
8Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh02 ngày làm việc3
9Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài07 ngày làm việc3
10Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)07 ngày làm việc3
11Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp)07 ngày làm việc3
12Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài07 ngày làm việc3
13Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu05 ngày làm việc3
14Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)05 ngày làm việc3
15Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động07 ngày làm việc3
16Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề05 ngày làm việc3
17Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia05 ngày làm việc3
18Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến03 ngày làm việc3
19Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến03 ngày làm việc3
20Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân07 ngày làm việc3
21Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân07 ngày làm việc3
22Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân07 ngày làm việc3
23Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân07 ngày làm việc3
24Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân05 ngày làm việc3
25Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội07 ngày làm việc3
26Thủ tục Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”03 ngày làm việc3
27Thủ tục “Đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương độc lập”05 ngày làm việc3
Giáo dục và đào tạo (32 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục07 ngày làm việc3
2Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm07 ngày làm việc3
3Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học)05 ngày làm việc3
4Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh03 ngày làm việc3
5Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp)05 ngày làm việc3
6Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục07 ngày làm việc3
7Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên07 ngày làm việc3
8Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số03 ngày làm việc3
9Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam07 ngày làm việc3
10Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam07 ngày làm việc3
11Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)05 ngày làm việc3
12Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú07 ngày làm việc3
13Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)05 ngày làm việc3
14Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên07 ngày làm việc3
15Giải thể trường trung học phổ thông chuyên05 ngày làm việc3
16Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú07 ngày làm việc3
17Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia05 ngày làm việc3
18Công nhận trường Trung học sơ sở đạt chuẩn quốc gia07 ngày làm việc3
19Công nhận trường Trung học phổ thông (THPT) đạt chuẩn quốc gia07 ngày làm việc3
20Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia07 ngày làm việc3
21Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục07 ngày làm việc3
22Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục không vì lợi nhuận07 ngày làm việc3
23Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục07 ngày làm việc3
24Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận07 ngày làm việc3
25Công nhận huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ07 ngày làm việc3
26Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục07 ngày làm việc3
27Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông07 ngày làm việc3
28Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học)05 ngày làm việc3
29Thành lập, cho phép trung tâm tin học, ngoại ngữ05 ngày làm việc3
30Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học05 ngày làm việc3
31Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục07 ngày làm việc3
32Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia07 ngày làm việc3
Văn hóa thể thao (22 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập07 ngày làm việc3
2Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp03 ngày làm việc3
3Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích07 ngày làm việc3
4Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật07 ngày làm việc3
5Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng03 ngày làm việc3
6Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)03 ngày làm việc3
7Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang03 ngày làm việc3
8Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)03 ngày làm việc3
9Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương03 ngày làm việc3
10Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương05 ngày làm việc3
11Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu03 ngày làm việc3
12Cấp giấy phép tổ chức lễ hội07 ngày làm việc3
13Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”05 ngày làm việc3
14Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam05 ngày làm việc3
15Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam05 ngày làm việc3
16Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam05 ngày làm việc3
17Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày làm việc3
18Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)05 ngày làm việc3
19Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày làm việc3
20Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày làm việc3
21Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày làm việc3
22Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)05 ngày làm việc3
Dân tộc (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số05 ngày làm việc3
2Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số05 ngày làm việc3
Khoa học công nghệ - Thông tin truyền thông (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu07 ngày làm việc3
2Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu07 ngày làm việc3
3Mua sáng chế, sáng kiến07 ngày làm việc3
4Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ07 ngày làm việc3
5Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ07 ngày làm việc3
6Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ07 ngày làm việc3
7Hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ07 ngày làm việc3
8Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam07 ngày3
9Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài02 ngày3
10Cho phép họp báo (nước ngoài)01 ngày3
Ngoại vụ (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức05 ngày3
2Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh3 ngày3
3Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Do cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức)3 ngày3
Nội vụ (58 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh073
2Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh053
3Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh073
4Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xoá án tích53
5Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam53
6Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở tỉnh53
7Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh53
8Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh53
9Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh53
10Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh53
11Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh53
12Thủ tục thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh (thuộc thẩm quyền tiếp nhận của 02 cơ quan)73
13Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh53
14Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh theo quy định của hiến chương53
15Thủ tục thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
16Thủ tục cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp hoạt động trở lại05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
17Thủ tục sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
18Thủ tục giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
19Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
20Thủ tục cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
21Thủ tục sáp nhập, chia tách giáo dục thường xuyên05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
22Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
23Thủ tục thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
24Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhậpTrong 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
25Thủ tục giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
26Thủ tục tuyển dụng công chức07 ngày làm việc3
27Thủ tục thi nâng ngạch công chức5 ngày3
28Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập5 ngày3
29Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập5 ngày3
30Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh5 ngày3
31Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh5 ngày3
32Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnh5 ngày l3
33Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnh2 ngày3
34Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện3 ngày3
35Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện3 ngày3
36Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngày3
37Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện05 ngày làm việc3
38Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh5 ngày3
39Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngày3
40Thủ tục cho phép hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện đặt văn phòng đại diện5 ngày3
41Đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày3
42Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ mới thành lập)5 ngày3
43Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 nhiệm kỳ)5 ngày3
44Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày3
45Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)05 ngày làm việc3
46Đề nghị hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày3
47Đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày3
48Đề nghị đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày3
49Đề nghị tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày3
50Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh7 ngày3
51Giải thể tổ chức thanh niên xung phong tỉnh5 ngày3
52Thành lập tổ chức thanh niên xung phong tỉnh5 ngày3
53Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo5 ngày3
54Khen thưởng hàng năm (không tính danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh)5 ngày3
55Khen thưởng theo chuyên đề5 ngày3
56Khen thưởng đối ngoại5 ngày3
57Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân5 ngày3
58Khen thưởng đột xuất5 ngày3
Tư pháp (19 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp7 ngày3
2Cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp7 ngày3
3Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp5 ngày3
4Thành lập Văn phòng công chứng5 ngày3
5Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)2 ngày3
6Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)2 ngày3
7Hợp nhất Văn phòng công chứng7 ngày3
8Sáp nhập Văn phòng công chứng7 ngày3
9Chuyển nhượng Văn phòng công chứng7 ngày3
10Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập5 ngày3
11Thành lập Hội công chứng viên7 ngày3
12Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài2 ngày3
13Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi5 ngày3
14Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp thông qua thủ tục giới thiệu trẻ em5 ngày3
15Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt5 ngày3
16Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp con riêng, cháu ruột, người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam từ 12 tháng trở lên5 ngày3
17Nhập quốc tịch Việt Nam7 ngày3
18Trở lại quốc tịch Việt Nam7 ngày3
19Thôi quốc tịch Việt Nam7 ngày3
Công nghiệp (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoặc đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu với tổng dung tích các bể chứa trên 210m3 đến dưới 5.000m3 thuộc quy hoạch phát triển xăng dầu, LPG, LNG do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập và phê duyệt07 ngày3
2Thủ tục thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoặc đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000m3 thuộc quy hoạch phát triển xăng dầu, LPG, LNG do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập và phê duyệt07 ngày3
3Thủ tục thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoặc đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000m3 thuộc quy hoạch phát triển xăng dầu, LPG, LNG do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập và phê duyệt07 ngày3
4Cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp3 ngày3
5Cấp lại Giấy giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp3 ngày3
Giao thông (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Chấp thuận đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác05 ngày3
2Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa5 ngày3
3Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương2 ngày3
4Công bố hạn chế giao thông trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương03 ngày3
5Cho ý kiến dự án xây dựng công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương (thuộc thẩm quyền UBND tỉnh).05 ngày3
Nông nghiệp (42 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh01 ngày làm việc4
2Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh01 ngày làm việc4
3Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý07 ngày làm việc3
4Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý07 ngày làm việc3
5Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh03 ngày3
6Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; Hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh02 ngày3
7Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh03 ngày3
8Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh03 ngày3
9Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập03 ngày3
10Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với tổ chức03 ngày3
11Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý07 ngày3
12Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý07 ngày3
13Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý07 ngày3
14Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý07 ngày3
15Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý07 ngày3
16Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý07 ngày3
17Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý07 ngày3
18Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý07 ngày3
19Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý07 ngày3
20Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh07 ngày3
21Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý07 ngày3
22Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý)07 ngày3
23Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vừng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tổn biển thuộc địa phương quản lý07 ngày3
24Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi 01 tỉnh)04 ngày3
25Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác07 ngày3
26Phê duyệt thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)5 ngày3
27Giao rừng đối với các tổ chức03 ngày3
28Cho thuê rừng đối với tổ chức03 ngày3
29Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh05 ngày3
30Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh02 ngày3
31Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh05 ngày3
32Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh05 ngày3
33Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh05 ngày3
34Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh.02 ngày3
35Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.04 ngày3
36Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh5 ngày3
37Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh5 ngày3
38Công nhận nghề truyền thống5 ngày3
39Công nhận làng nghề5 ngày3
40Công nhận làng nghề truyền thống5 ngày3
41Đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới02 ngày3
42Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới05 ngày3
Tài chính (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm A07 ngày3
2Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm B07 ngày3
3Thu hồi, điều chuyển tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lậpba ngày làm việc3
4Thanh lý tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập03 ngày3
5Bán, chuyển nhượng tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập03 ngày3
6Thẩm định phương án giá - Giá do nhà nước quản lý, định giá; phương án trợ giá, trợ cước03 ngày3
7Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu03 ngày3
Y tế (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) công lập địa phương trực thuộc UBND tỉnh/ tỉnh phố05 ngày làm việc3
Tài nguyên môi trường (45 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng5 ngày3
2Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài5 ngày3
3Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài5 ngày3
4Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao5 ngày3
5Thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm5 ngày3
6Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất5 ngày3
7Thủ tục gia hạn sử dụng đất1 ngày3
8Thủ tục điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất5 ngày3
9Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức5 ngày3
10Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản5 ngày3
11Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt5 ngày3
12Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản5 ngày3
13Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản5 ngày3
14Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai khoáng sản thác5 ngày3
15Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản5 ngày3
16Thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản05 ngày3
17Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản5 ngày3
18Thủ tục trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản5 ngày3
19Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản5 ngày3
20Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản5 ngày3
21Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản5 ngày3
22Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản5 ngày3
23Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản5 ngày3
24Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngày3
25Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngày3
26Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngày3
27Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản5 ngày3
28Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ03 ngày3
29Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngày3
30Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngày3
31Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm5 ngày3
32Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác5 ngày3
33Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ03 ngày3
34Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngày3
35Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngày3
36Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm5 ngày3
37Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác5 ngày3
38Cấp lại giấy phép tài nguyên nước03 ngày3
39Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ03 ngày3
40Lấy ý kiến UBND cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh07 ngày3
41Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi07 ngày3
42Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước5 ngày3
43Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn03 ngày3
44Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn02 ngày3
45Thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.03 ngày3
Xây dựng (21 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng5 ngày3
2Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)5 ngày3
3Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)07 ngày3
4Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch vùng07 ngày3
5Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)07 ngày3
6Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)07 ngày3
7Thẩm định, phê duyệt Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng5 ngày3
8Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP07 ngày3
9Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP07 ngày3
10Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP07 ngày3
11Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh5 ngày3
12Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước07 ngày3
13Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước07 ngày3
14Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước07 ngày3
15Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng5 ngày3
16Đăng ký công bố thông tin nguời giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động07 ngày3
17Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin03 ngày3
18Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư07 ngày3
19Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh07 ngày3
20Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh07 ngày3
21Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt07 ngày3
Kế hoạch đầu tư (44 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập5 ngày3
2Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý07 ngày3
3Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý07 ngày3
4Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên013
5Giải thể công ty TNHH một thành viên07 ngày3
6Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)5 ngày làm việc3
7Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)5 ngày làm việc3
8Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)5 ngày3
9Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư5 ngày3
10Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư5 ngày3
11Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư07 ngày3
12Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh07 ngày3
13Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ07 ngày3
14Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội07 ngày3
15Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh05 ngày3
16Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ5 ngày3
17Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)07 ngày3
18Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh)5 ngày3
19Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án07 ngày3
20Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi07 ngày3
21Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển07 ngày3
22Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư07 ngày3
23Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư07 ngày3
24Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư5 ngày làm việc3
25Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)5 ngày3
26Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)05 ngày3
27Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư07 ngày3
28Tiếp nhận dự án nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh5 ngày3
29Tiếp nhận dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ5 ngày3
30Thẩm định chủ trương đầu tư dự án07 ngày3
31Phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật07 ngày3
32Phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật07 ngày3
33Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình07 ngày3
34Thẩm định chủ trương đầu tư dự án5 ngày3
35Thẩm định thiết kế thi công và dự toán5 ngày3
36Trình phê duyệt dự án5 ngày3
37Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, thiết kế thi công và dự toán5 ngày3
38Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu5 ngày3
39Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ053
40Đề xuất và lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ07 ngày3
41Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản07 ngày3
42Quyết định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản07 ngày3
43Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản07 ngày3
44Xác nhận chuyên gia07 ngày3
Luật sư (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư07 ngày làm việc3
2Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư07 ngày làm việc3
3Giải thể Đoàn luật sưKhông quy định3
Giám định tư pháp (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Bổ nhiệm giám định viên tư pháp20 ngày3
2Miễn nhiệm giám định viên tư pháp10 ngày3
Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục Tiếp công dân1 ngày3
2Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai30 ngày3
3Thủ tục Giải quyết tố cáo60 ngày3
4Thủ tục Xử lý đơn thư10 ngày3
5Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu30 ngày3
Lĩnh vực Du lịch (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục Công nhận điểm du lịch10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định3