Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy" (21 thủ tục)

Phòng cháy và Chữa cháy (21 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III - ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ- CP2
2Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn và cứu hộ (Đối với Cơ quan, tổ chức, cơ sở)Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
3Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn và cứu hộ (Đối với cá nhân)Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
4Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công)Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
5Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Đối với thiết kế cơ sở)Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
6Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Đối với Hồ sơ thiết kế quy hoạch)Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
7Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCCKhông quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
8Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháyKhông quá 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
9Đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCCKhông quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
10Kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy (Trường hợp chỉ Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC)Không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
11Đổi/ Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH (bị rách, cũ nát hoặc bị mất)Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
12Cấp Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổKhông quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
13Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCCKhông quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
14Đổi/ Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC (bị rách, cũ nát hoặc bị mất)Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
15Kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy (Trường hợp kiểm định và Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC)Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
16Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng công trình)Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi các bên thông qua biên bản kiểm tra khảo sát địa điểm xây dựng.3
17Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy)Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
18Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC (Đối với Cá nhân đề nghị huấn luyện và cấp GCN HLNV PCCC)Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
19Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC (Đối với Cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC)Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
20Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sởKhông quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
21Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC (Đối với Cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC)Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3