Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Du lịch" (26 thủ tục)

Lữ hành (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức.4
2Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa10 ngày4
3Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
4Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
5Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
6Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
7Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
8Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài07 ngày hoặc 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
9Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
10Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
11Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài- 05 ngày làm việc hoặc 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
12Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
13Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
14Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
15Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
16Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
17Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
18Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
Dịch vụ Du lịch - Khách sạn (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.4
2Thủ tục Công nhận điểm du lịch20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận điểm du lịch.4
3Công nhận khu du lịch địa phương604
4Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
5Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
6Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.4
7Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.4
8Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.4