Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Thông tin và Truyền thông" (44 thủ tục)

Báo chí (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cho phép họp báo (trong nước)4
2Cấp giấy phép xuất bản bản tin (Trong nước)4
3Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin4
4Cho phép họp báo (nước ngoài)4
5Cấp phép Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài4
Xuất bản (15 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
6Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh4
7Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm4
8Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm4
9Cấp giấy phép In gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài4
10Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.4
11Cấp giấy phép tổ chức hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm4
12Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm4
13Cấp giấy phép hoạt động In4
14Cấp lại giấy phép hoạt động in4
15Đăng ký hoạt động cơ sở in4
16Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in4
17Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu4
18Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu4
19Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm4
20Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm4
Bưu chính (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
21Cấp giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh.4
22Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được4
23Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính4
24Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được4
25Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh.4
26Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn4
Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
27Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp4
28Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp4
29Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp4
30Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp4
31Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh4
32Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh4
33Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng4
34Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt4
35Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên4
36Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên4
37Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng4
38Cấp giấy phép thiết lập trang tin điện tử (Internet) tổng hợp4
Viễn thông - Cấp huyện (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
39Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng4
40Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng4
41Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng4
42Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng4
Xuất bản - Cấp huyện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
43Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy4
44Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy4