Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Lao động - Thương binh và Xã hội" (91 thủ tục)

Thanh tra (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao độngKhông quy định2
Người có công (30 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ15 ngày làm việc2
2Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ10 ngày làm việc2
3Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác10 ngày làm việc2
4Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng10 ngày làm việc2
5Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh15 ngày làm việc2
6Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động15 ngày làm việc2
7Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binhKhông quy định2
8Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờKhông quy định2
9Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng10 ngày làm việc2
10Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần10 ngày làm việc2
11Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần10 ngày làm việc4
12Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến10 ngày làm việc2
13Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày15 ngày làm việc2
14Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế10 ngày làm việc2
15Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết10 ngày làm việc2
16Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến5 ngày làm việc2
17Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến5 ngày làm việc2
18Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học40 ngày làm việc2
19Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học40 ngày làm việc2
20Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ5 ngày làm việc4
21Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp bị tạm đình chỉ do: Bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra10 ngày làm việc2
22Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩKhông quy định2
23Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công20 ngày làm việc2
24Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ45 ngày làm việc2
25Giám định vết thương còn sót35 ngày làm việc2
26Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng15 ngày làm việc4
27Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩKhông quy định2
28Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ35 ngày làm việc2
29Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình15 ngày làm việc2
30Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương10 ngày làm việc2
Việc làm - An toàn lao động (19 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam5 ngày làm việc4
2Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam3 ngày làm việc4
3Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động3 ngày làm việc4
4Đăng ký hợp đồng cá nhân5 ngày làm việc2
5Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày5 ngày làm việc2
6Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài15 ngày làm việc4
7Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài15 ngày làm việc4
8Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động30 ngày làm việc2
9Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm15 ngày làm việc2
10Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm15 ngày làm việc2
11Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm15 ngày làm việc2
12Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động30 ngày làm việc2
13Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện10 ngày làm việc2
14Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa5 ngày làm việc2
15Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động7 ngày làm việc2
16Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một nămKhông quy định2
17Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việcKhông quy định2
18Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao độngKhông quy định2
19Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao độngKhông quy định2
Lao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Xếp hạng công ty Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ15 ngày làm việc2
2Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao độngKhông quy định2
3Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao độngKhông quy định2
4Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao độngKhông quy định2
5Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chiaKhông quy định2
6Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp7 ngày làm việc4
7Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện đối với người quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ10 ngày làm việc2
8Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp15 ngày làm việc2
Dạy nghề (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp10 ngày làm việc4
2Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp10 ngày làm việc4
3Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp10 ngày làm việc2
4Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trình độ trung cấp nghề15 ngày làm việc2
5Cấp giấy chứng nhận bổ sung Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trình độ trung cấp nghề5 ngày làm việc2
6Thành lập trường trung cấp nghề công lập, tư thục15 ngày làm việc2
7Thành lập trung tâm dạy nghề công lập, tư thục15 ngày làm việc2
8Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề20 ngày làm việc2
Bảo trợ xã hội (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc tỉnh quản lý15 ngày làm việc2
2Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi do tỉnh quản lý15 ngày làm việc2
3Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật15 ngày làm việc4
4Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật10 ngày làm việc4
5Tiếp nhận đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội7 ngày làm việc2
6Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội3 ngày làm việc2
7Đưa đối tượng ra khỏi Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội1 ngày làm việc2
Phòng, chống tệ nạn xã hội (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân22 ngày làm việc2
2Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân14 ngày làm việc2
3Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân14 ngày làm việc2
4Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân14 ngày làm việc2
5Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân25 ngày làm việc2
6Đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội1 ngày làm việc2
7Thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội0,5 ngày làm việc2
8Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội0,5 ngày làm việc2
Bảo hiểm thất nghiệp (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp20 ngày làm việc2
2Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp2 ngày làm việc2
3Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp2 ngày làm việc2
4Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp3 ngày làm việc2
5Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp15 ngày làm việc2
6Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)3 ngày làm việc2
7Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)3 ngày làm việc2
8Giải quyết hỗ trợ học nghề15 ngày làm việc2
9Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm1 ngày làm việc2
10Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng3 ngày làm việc2