Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Giao thông Vận tải" (109 thủ tục)

Đường bộ (68 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ.2
2Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ.2
3Cấp, cấp lại giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện của các doanh nghiệp, hợp tác xã2
4Đổi GPLX đối với giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cho người Việt Nam3
5Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ2
6Đổi GPLX Quân sự do Bộ quốc phòng cấp cho quân nhân3
7Đổi GPLX cho khách du lịch lái xe vào Việt Nam2
8Cấp lại GPLX hết hạn sử dụng2
9Cấp mới Giấy phép lái xe (GPLX)2
10Cấp, cấp đổi, cấp lại biển hiệu xe ô tô vận chuyển khách du lịch4
11Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo2
12Cấp Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ2
13Cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong khai thác, sử dụng2
14Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo2
15Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô2
16Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo2
17Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác2
18Cấp Giấy phép xe tập lái2
19Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô2
20Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động2
21Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 32
22Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)4
23Đăng ký khai thác tuyến4
24Bổ sung xe không tăng số chuyến chạy xe trên tuyến cố định4
25Thay thế xe trên tuyến cố định4
26Giảm số chuyến chạy xe trên tuyến cố định4
27Ngừng khai thác tuyến4
28Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận Việt- Lào đối với phương tiện vận tải thương mại4
29Cấp Giấy phép liên vận Việt- Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại - Là xe công vụ4
30Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận Việt- Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại - Là xe cá nhân4
31Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô4
32Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng4
33Cấp lại GPLX bị mất2
34Thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh (sử dụng nguồn vốn khác)2
35Thẩm định thiết kế kỹ thuật/ thiết kế kỹ thuật điều chỉnh (sử dụng nguồn vốn khác)2
36Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/ báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (sử dụng nguồn vốn nhà nước)2
37Thẩm định dự án/ dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh (sử dụng nguồn vốn nhà nước)2
38Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/ báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công/ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh (sử dụng nguồn vốn khác)2
39Công bố đưa bến xe khách vào khai thác2
40Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác2
41Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác2
42Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng2
43Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.2
44Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dụng bị mất.2
45Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn.2
46Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương2
47Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến2
48Đổi GPLX do ngành Giao thông vận tải cấp (Kể cả đổi GPLX do ngành Công an cấp trước ngày 01/8/1995)3
49Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu2
50Đổi GPLX do ngành Công an cấp sau ngày 31/7/19953
51Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.3
52Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ.3
53Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng3
54Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố.3
55Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào3
56Chấp thuận, cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối quốc lộ đang khai thác.3
57Chấp thuận đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác.3
58Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng4
59Chấp thuận thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức giao thông của nút giao, điều kiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho điểm đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ ủy thác.3
60Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ ủy thác.3
61Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải)4
62Thỏa thuận xây dựng điểm đấu nối với đường bộ.3
63Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác4
64Gia hạn xây dựng công trình thiết yếu.3
65Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác4
66Đổi GPLX (hoặc bằng lái xe) của nước ngoài cấp cho người nước ngoài (kể cả người nước ngoài gốc Việt) cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam3
67Cấp lại Giấy phép xe tập lái3
68Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô3
Đường thủy nội địa (41 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa hết tuổi thọ thiết kế.2
2Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước.2
3Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa.2
4Cho ý kiến dự án xây dựng công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương (thuộc thẩm quyền UBND tỉnh).2
5Công bố hạn chế giao thông đối với trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương.2
6Công bố hạn chế giao thông trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình và tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập (thuộc thẩm quyền Sở Giao thông vận tải).2
7Cho ý kiến dự án xây dựng công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (thuộc thẩm quyền Sở Giao thông vận tải).2
8Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.2
9Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô2
10Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch2
11Đăng ký phương tiện thủy nội địa – Đăng ký lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa.2
12Đăng ký phương tiện thủy nội địa – Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa2
13Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa – Trường hợp thay đổi tên, tính năng kỹ thuật2
14Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa – Trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện2
15Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa – Trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác2
16Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa2
17Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa – Trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa2
18Cấp, cấp đổi biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch2
19Thủ tục công bố hoạt động cảng thủy nội địa2
20Công bố lại cảng thủy nội địa2
21Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (cơ sở đào tạo loại 4)2
22Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa cơ sở loại 42
23Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa2
24Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa2
25Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa – Trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện2
26Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa – Phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi hoặc phương tiện đã đóng mà không có sự giám sát của đăng kiểm2
27Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa - Phương tiện đang khai thác2
28Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa2
29Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát2
30Thủ tục đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát2
31Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu2
32Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước.2
33Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn.2
34Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước3
35Xoá đăng ký phương tiện thủy nội địa3
36Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa3
37Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.3
38Thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.3
39Thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.3
40Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa và bến khách ngang sông thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương.3
41Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa2