Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Tài nguyên và Môi trường" (88 thủ tục)

Đăng ký giao dịch bảo đảm (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương laiTrong ngày3
2Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đấtTrong ngày3
3Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đấtTrong ngày3
4Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương laiTrong ngày3
5Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng kýTrong ngày3
6Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấpTrong ngày3
7Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng kýTrong ngày3
8Xóa đăng ký thế chấpTrong ngày3
9Thủ tục đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầuTrong ngày3
10Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương laiTrong ngày3
11Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp đã đăng ký thế chấpTrong ngày3
12Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký đối với nhà ở hình thành trong tương laiTrong ngày3
13Xóa đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương laiTrong ngày3
14Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương laiTrong ngày3
Đất đai (36 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng283
2Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiKhông quy định4
3Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiKhông quy định4
4Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao203
5Thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm253
6Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất203
7Thủ tục gia hạn sử dụng đất203
8Thủ tục điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất153
9Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức153
10Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất303
11Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc trang bổ sung do bị mất30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
12Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầuTrong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ4
13Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu- Tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
14Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầuTrong 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
15Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đấtKhông quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
16Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
17Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ4
18Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
19Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định25 ngày kể từ ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ3
20Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
21Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (Đăng ký dịch công trực tuyến đối với tổ chức)10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu cấp Giấy mới thì cộng thêm 5 ngày làm việc.3
22Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất03 ngày làm việc3
23Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất10 ngày kể từ ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ. Nếu phải cấp Giấy chứng nhận mới thì cộng thêm 5 ngày làm việc.3
24Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận10 làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
25Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
26Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
27Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu kinh tế15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
28Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.2
29Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
30Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
31Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày làm việc.2
32Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp đính chính Giấy chứng nhận mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận mới hoặc trường hợp có nhiều nội dung đính chính thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận mới thì thời gian tăng thêm năm (5) ngày làm việc3
33Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiệnKhông quy định2
34Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ3
35Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đất5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
36Thủ tục cung cấp dữ liệu về đất đaiTrong ngày (tối đa 3 ngày)4
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănMười lăm ngày (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.2
2Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănNăm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.2
3Thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy vănMười lăm ngày (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.2
Tài nguyên khoáng sản (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy phép khai thác khoáng sản352
2Xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản302
3Xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản302
4Xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản283
5Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản302
6Xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản304
7Xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản303
8Xin cho phép trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản.283
9Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản153
10Xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản154
11Xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản154
12Thẩm định và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản602
13Xin đóng cửa mỏ302
Tài nguyên nước (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất304
2Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất254
3Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất303
4Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất253
5Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển304
6Hồ sơ gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển253
7Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước302
8Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước252
9Hồ sơ cấp lại giấy phép tài nguyên nước152
10Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất182
11Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất132
12Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất084
Đo đạc và bản đồ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồCung cấp ngay trong ngày làm việc. (Nếu khối lượng thông tin, dữ liệu quá lớn mà không thể thực hiện việc cung cấp trong ngày thì Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông báo cụ thể về thời gian cung cấp). 2
Môi trường (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường302
2Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án202
3Phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết302
4Xác nhận việc thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết202
5Thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường302
6Thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung302
7Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại303
8Cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại452
9Gia hạn/điều chỉnh Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại302