Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "UBND tỉnh Thừa Thiên Huế" (221 thủ tục)

Quảng cáo (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam102
2Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam102
3Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam102
Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục Tiếp công dân1 ngày3
2Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai30 ngày3
3Thủ tục Giải quyết tố cáo60 ngày3
4Thủ tục Xử lý đơn thư10 ngày3
5Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu30 ngày3
Luật sư (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư07 ngày làm việc2
2Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư07 ngày làm việc2
3Giải thể Đoàn luật sưKhông quy định2
Giám định tư pháp (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Bổ nhiệm giám định viên tư pháp20 ngày2
2Miễn nhiệm giám định viên tư pháp10 ngày2
Nhóm thủ tục tiếp nhận một cửa (208 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp lại Giấy giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp3 ngày2
2Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông7 ngày2
3Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông7 ngày2
4Giải thể trường trung học phổ thông5 ngày2
5Thành lập thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp7 ngày2
6Sáp nhập, chia trường trung cấp chuyên nghiệp7 ngày2
7Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp5 ngày2
8Thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học5 ngày2
9Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học5 ngày2
10Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học5 ngày2
11Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi đối với đơn vị cấp huyện6 ngày2
12Công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia7 ngày2
13Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia5 ngày2
14Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia5 ngày2
15Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia5 ngày2
16Công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia5 ngày2
17Thành lập trường trung học phổ thông chuyên7 ngày2
18Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn5 ngày2
19Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục7 ngày2
20Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận7 ngày2
21Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ7 ngày2
22Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa5 ngày2
23Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương5 ngày2
24Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế3 ngày2
25Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ5 ngày2
26Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án do UBND tỉnh phê duyệt5 ngày2
27Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước5 ngày2
28 Phê duyệt dự án đầu tư không có tính chất xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước5 ngày2
29Phê duyệt dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước5 ngày2
30Đề nghị thẩm định nguồn ngân sách Trung ương các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước5 ngày2
31Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh5 ngày2
32Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.5 ngày2
33Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh5 ngày2
34Giãn tiến độ đầu tư5 ngày2
35Thủ tục phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ NGO (thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ)5 ngày2
36Thủ tục phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ NGO (thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)5 ngày2
37Thủ tục thành lập Ban Quản lý dự án ODA4 ngày2
38Thủ tục thành lập Ban Quản lý dự án NGO4 ngày2
39Thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án ODA5 ngày2
40Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ5 ngày2
41Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp (một lần hoặc hàng tháng) đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TT5 ngày2
42Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam- pu - chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/5 ngày2
43Thủ tục thành lập trường trung cấp nghề công lập - tư thục5 ngày2
44Thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề công lập - tư thục5 ngày2
45Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh5 ngày2
46Thủ tục xếp hạng doanh nghiệp5 ngày2
47Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người5 ngày2
48Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân5 ngày2
49Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người5 ngày2
50Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người5 ngày2
51Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện5 ngày2
52Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý tự nguyện5 ngày2
53Thủ tục thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện5 ngày2
54Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Do cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức)5 ngày2
55Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Do cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức)5 ngày2
56Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngày2
57Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngày2
58Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngày2
59Đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày2
60Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ mới thành lập)5 ngày2
61Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 nhiệm kỳ)5 ngày2
62Đề nghị hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày2
63Xin phép đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh tại tỉnh Thừa Thiên Huế5 ngày2
64Đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày2
65Đề nghị đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày2
66Đề nghị tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày2
67Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh5 ngày2
68Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận Điều lệ Quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh5 ngày2
69Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh7 ngày2
70Thủ tục tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh7 ngày2
71Thành lập tổ chức thanh niên xung phong tỉnh5 ngày2
72Giải thể tổ chức thanh niên xung phong tỉnh5 ngày2
73Khen thưởng hàng năm (không tính danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh)5 ngày2
74Khen thưởng theo chuyên đề5 ngày2
75Khen thưởng đối ngoại5 ngày2
76Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân5 ngày2
77Khen thưởng đột xuất5 ngày2
78Cấp đổi hiện vật đối với người có công trong kháng chiến5 ngày2
79Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh7 ngày2
80Thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc7 ngày2
81Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh7 ngày2
82Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnh7 ngày2
83Mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo5 ngày2
84Đăng ký việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các chức sắc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 19 hoặc khoản 3 Điều 38 Nghị định 92/2012/NĐ-CP5 ngày2
85Thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý5 ngày2
86Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở5 ngày2
87Đăng ký hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 27,28 Nghị định 92/2012/NĐ-CP5 ngày2
88Tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo5 ngày2
89Tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo3 ngày2
90Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo5 ngày2
91Đăng ký sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam7 ngày2
92Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo rừng5 ngày2
93Thu hồi rừng của Tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tí5 ngày2
94Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập5 ngày2
95Phê duyệt hồ sơ và cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức không thuộc Bộ NN và PTNT quản lý5 ngày2
96Giao rừng, cho thuê rừng đối với các tổ chức5 ngày2
97Thẩm định, phê duyệt Quy trình vận hành an toàn hồ chứa5 ngày2
98Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi5 ngày2
99Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi5 ngày2
100Công nhận nghề truyền thống5 ngày2
101Công nhận làng nghề5 ngày2
102Công nhận làng nghề truyền thống5 ngày2
103Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng1 ngày2
104Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư 5 ngày2
105Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của5 ngày2
106Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoạ5 ngày2
107Thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm5 ngày2
108Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất5 ngày2
109Thủ tục gia hạn sử dụng đất5 ngày2
110Thủ tục điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất5 ngày2
111Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức5 ngày2
112Cấp giấy phép khai thác khoáng sản5 ngày2
113Xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản5 ngày2
114Xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản5 ngày2
115Xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản5 ngày2
116Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản5 ngày2
117Xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản5 ngày2
118Xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản5 ngày2
119Xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản5 ngày2
120Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngày2
121Xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngày2
122Xin trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngày2
123Thẩm định và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản7 ngày2
124Xin đóng cửa mỏ5 ngày2
125Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất5 ngày2
126Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất5 ngày2
127Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất5 ngày2
128Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất5 ngày2
129Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển5 ngày2
130Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt5 ngày2
131Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước5 ngày2
132Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước5 ngày2
133Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất5 ngày2
134Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất5 ngày2
135Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất5 ngày2
136Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường5 ngày2
137Thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường5 ngày2
138Thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung5 ngày2
139Cấp phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại5 ngày2
140Tiếp nhận hồ sơ gửi Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thành lập cơ quan báo chí4 ngày2
141Cấp giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp3 ngày2
142Xếp hạng Bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập5 ngày2
143Xếp hạng Bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập5 ngày2
144Xếp hạng di tích cấp tỉnh5 ngày2
145Xếp hạng di tích cấp quốc gia5 ngày2
146Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Thư viện của tổ chức cấp tỉnh5 ngày2
147Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng5 ngày2
148Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng miền núi5 ngày2
149Cấp giấy phép tổ chức lễ hội5 ngày2
150Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (kể cả trường hợp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ)3 ngày2
151Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với các tổ chức thuộc địa phương)3 ngày2
152Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu (đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương)3 ngày2
153Cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam3 ngày2
154Cấp phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ địa phương ra nước ngoài dự triển lãm không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện3 ngày2
155Cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc không có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài3 ngày2
156Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng3 ngày2
157Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao3 ngày2
158Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp3 ngày2
159Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh5 ngày2
160Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch vào Việt Nam5 ngày2
161Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đưa khách du lịch ra nước ngoài5 ngày2
162Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đối với doanh nghiệp đưa khách du lịch ra nước ngoài và đưa khách du lịch vào Việt Nam5 ngày2
163Thẩm định hồ sơ xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng từ 3 đến 5 sao cho khách sạn và làng du lịch, hạng cao cấp cho biệt thự du lịch và căn hộ du lịch5 ngày2
164Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình5 ngày2
165Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình5 ngày2
166Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình5 ngày2
167Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình5 ngày2
168Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình5 ngày2
169Gia hạn giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình5 ngày2
170Cấp lại Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 5 ngày2
171Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình5 ngày2
172Thẩm định, phê duyệt quy định về quản lý quy hoạch xây dựng4 ngày2
173Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng4 ngày2
174Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng4 ngày2
175Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng7 ngày2
176Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng7 ngày2
177Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư7 ngày2
178Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước7 ngày2
179Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh7 ngày2
180Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh7 ngày2
181Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt7 ngày2
182Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo thủ tục xin đích danh (đã xác định được trẻ em)4 ngày2
183Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo thủ tục xin không đích danh (chưa xác định được trẻ em)4 ngày2
184Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài3 ngày2
185Nhập quốc tịch Việt Nam7 ngày2
186Trở lại quốc tịch Việt Nam5 ngày2
187Thôi quốc tịch Việt Nam5 ngày2
188Hợp nhất Văn phòng công chứng7 ngày2
189Sáp nhập Văn phòng công chứng7 ngày2
190Chuyển nhượng Văn phòng công chứng7 ngày2
191Thành lập Văn phòng công chứng7 ngày2
192Chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng5 ngày2
193Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp7 ngày2
194Cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp7 ngày2
195Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp5 ngày2
196Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)3 ngày2
197Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)3 ngày2
198Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm A30 ngày2
199Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm B20 ngày2
200Thủ tục Thu hồi, điều chuyển tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập3 ngày2
201Thủ tục thanh lý tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập3 ngày2
202Thủ tục Bán, chuyển nhượng tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập3 ngày2
203Thủ tục Thẩm định phương án giá - Giá do nhà nước quản lý, định giá; phương án trợ giá, trợ cước7 ngày2
204Thủ tục Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu5 ngày2
205Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh3 ngày2
206Thủ tục xác định quỹ tiền lương thực hiện5 ngày2
207Cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp3 ngày2
208Thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh07 ngày làm việc 1