Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "UBND tỉnh Thừa Thiên Huế" (323 thủ tục)

Lao động thương binh và xã hội (25 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài07 ngày làm việc3
2Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận07 ngày làm việc3
3Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh05 ngày làm việc3
4Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh04 ngày làm việc3
5Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh04 ngày làm việc3
6Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh05 ngày làm việc3
7Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn05 ngày làm việc3
8Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh02 ngày làm việc3
9Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài07 ngày làm việc3
10Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)07 ngày làm việc3
11Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp)07 ngày làm việc3
12Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài07 ngày làm việc3
13Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu05 ngày làm việc3
14Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)05 ngày làm việc3
15Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động07 ngày làm việc3
16Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề05 ngày làm việc3
17Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia05 ngày làm việc3
18Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến03 ngày làm việc3
19Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến03 ngày làm việc3
20Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân07 ngày làm việc3
21Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân07 ngày làm việc3
22Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân07 ngày làm việc3
23Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân07 ngày làm việc3
24Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân05 ngày làm việc3
25Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội07 ngày làm việc3
Giáo dục và đào tạo (28 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục07 ngày làm việc3
2Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm07 ngày làm việc3
3Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp)05 ngày làm việc3
4Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục07 ngày làm việc3
5Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)05 ngày làm việc3
6Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú07 ngày làm việc3
7Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)05 ngày làm việc3
8Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên07 ngày làm việc3
9Giải thể trường trung học phổ thông chuyên05 ngày làm việc3
10Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú07 ngày làm việc3
11Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện05 ngày làm việc3
12Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia05 ngày làm việc3
13Công nhận trường Trung học sơ sở đạt chuẩn quốc gia07 ngày làm việc3
14Công nhận trường Trung học phổ thông (THPT) đạt chuẩn quốc gia07 ngày làm việc3
15Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia07 ngày làm việc3
16Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn05 ngày làm việc3
17Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục07 ngày làm việc3
18Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục không vì lợi nhuận07 ngày làm việc3
19Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục07 ngày làm việc3
20Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận07 ngày làm việc3
21Công nhận huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ07 ngày làm việc3
22Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục07 ngày làm việc3
23Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông07 ngày làm việc3
24Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học)05 ngày làm việc3
25Thành lập, cho phép trung tâm tin học, ngoại ngữ05 ngày làm việc3
26Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học05 ngày làm việc3
27Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục07 ngày làm việc3
28Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia07 ngày làm việc3
Văn hóa thể thao (22 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập07 ngày làm việc3
2Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp03 ngày làm việc3
3Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích07 ngày làm việc3
4Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật07 ngày làm việc3
5Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng03 ngày làm việc3
6Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)03 ngày làm việc3
7Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang03 ngày làm việc3
8Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)03 ngày làm việc3
9Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương03 ngày làm việc3
10Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương05 ngày làm việc3
11Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu03 ngày làm việc3
12Cấp giấy phép tổ chức lễ hội07 ngày làm việc3
13Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”05 ngày làm việc3
14Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam05 ngày làm việc3
15Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam05 ngày làm việc3
16Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam05 ngày làm việc3
17Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày làm việc3
18Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)05 ngày làm việc3
19Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thầm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày làm việc3
20Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày làm việc3
21Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày làm việc3
22Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)05 ngày làm việc3
Dân tộc (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số05 ngày làm việc3
Ngoại vụ (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do cơ quan, tổ chức nước ngoài tổ chức05 ngày3
2Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh3 ngày3
3Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Do cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức)3 ngày3
Khoa học công nghệ - Thông tin truyền thông (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam07 ngày3
2Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài02 ngày3
3Cho phép họp báo (nước ngoài)01 ngày3
4Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)02 ngày3
5Phát hành thông cáo báo chí01 ngày3
Nội vụ (47 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục tuyển dụng công chức07 ngày làm việc3
2Thủ tục thi nâng ngạch công chức5 ngày3
3Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập5 ngày3
4Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập5 ngày3
5Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh5 ngày3
6Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh5 ngày3
7Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnh5 ngày l3
8Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân tỉnh2 ngày3
9Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện3 ngày3
10Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện3 ngày3
11Đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngày3
12Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện05 ngày làm việc3
13Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh5 ngày3
14Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện5 ngày3
15Thủ tục cho phép hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện đặt văn phòng đại diện5 ngày3
16Đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày3
17Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ mới thành lập)5 ngày3
18Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh (đối với quỹ có thời gian hoạt động trên 01 nhiệm kỳ)5 ngày3
19Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ sửa đổi, bổ sung quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày3
20Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh)05 ngày làm việc3
21Đề nghị hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày3
22Đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày3
23Đề nghị đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày3
24Đề nghị tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh5 ngày3
25Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh7 ngày3
26Giải thể tổ chức thanh niên xung phong tỉnh5 ngày3
27Thành lập tổ chức thanh niên xung phong tỉnh5 ngày3
28Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP5 ngày3
29Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh7 ngày3
30Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo5 ngày3
31Thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc7 ngày3
32Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong địa bàn tỉnh7 ngày3
33Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnh7 ngày3
34Mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo5 ngày3
35Đăng ký việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các chức sắc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 19 hoặc khoản 3 Điều 38 Nghị định 92/2012/NĐ-CP5 ngày3
36Thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý5 ngày3
37Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở5 ngày3
38Đăng ký hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 27,28 Nghị định 92/2012/NĐ-CP5 ngày3
39Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo5 ngày3
40Tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo5 ngày3
41Tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo3 ngày3
42Đăng ký sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam7 ngày3
43Khen thưởng hàng năm (không tính danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh)5 ngày3
44Khen thưởng theo chuyên đề5 ngày3
45Khen thưởng đối ngoại5 ngày3
46Khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân5 ngày3
47Khen thưởng đột xuất5 ngày3
Tư pháp (19 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp7 ngày3
2Cho phép thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp7 ngày3
3Cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp5 ngày3
4Thành lập Văn phòng công chứng5 ngày3
5Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)2 ngày3
6Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp tỉnh)2 ngày3
7Hợp nhất Văn phòng công chứng7 ngày3
8Sáp nhập Văn phòng công chứng7 ngày3
9Chuyển nhượng Văn phòng công chứng7 ngày3
10Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập5 ngày3
11Thành lập Hội công chứng viên7 ngày3
12Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài2 ngày3
13Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi5 ngày3
14Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp thông qua thủ tục giới thiệu trẻ em5 ngày3
15Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp trẻ em có nhu cầu chăm sóc đặc biệt5 ngày3
16Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp con riêng, cháu ruột, người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam từ 12 tháng trở lên5 ngày3
17Nhập quốc tịch Việt Nam7 ngày3
18Trở lại quốc tịch Việt Nam7 ngày3
19Thôi quốc tịch Việt Nam7 ngày3
Công nghiệp (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoặc đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu với tổng dung tích các bể chứa trên 210m3 đến dưới 5.000m3 thuộc quy hoạch phát triển xăng dầu, LPG, LNG do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập và phê duyệt07 ngày3
2Thủ tục thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoặc đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000m3 thuộc quy hoạch phát triển xăng dầu, LPG, LNG do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập và phê duyệt07 ngày3
3Thủ tục thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoặc đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000m3 thuộc quy hoạch phát triển xăng dầu, LPG, LNG do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập và phê duyệt07 ngày3
4Cấp mới hoặc điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp3 ngày3
5Cấp lại Giấy giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp3 ngày3
Giao thông (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Chấp thuận đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác05 ngày3
2Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa5 ngày3
3Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương5 ngày3
4Công bố hạn chế giao thông trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương05 ngày3
5Cho ý kiến chấp thuận dự án xây dựng công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương05 ngày3
Nông nghiệp (34 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập03 ngày3
2Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với tổ chức03 ngày3
3Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý07 ngày3
4Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý07 ngày3
5Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý07 ngày3
6Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý07 ngày3
7Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý07 ngày3
8Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý07 ngày3
9Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý07 ngày3
10Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý07 ngày3
11Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do UBND tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý07 ngày3
12Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh07 ngày3
13Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý07 ngày3
14Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý)07 ngày3
15Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vừng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tổn biển thuộc địa phương quản lý07 ngày3
16Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi 01 tỉnh)07 ngày3
17Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác07 ngày3
18Thu hồi rừng của Tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tí5 ngày3
19Giao rừng đối với các tổ chức03 ngày3
20Cho thuê rừng đối với tổ chức03 ngày3
21Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh07 ngày3
22Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh03 ngày3
23Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh05 ngày3
24Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, trừ các trường hợp sau: a) các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thuỷ lợi kết hợp đường giao thông công cộng có trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thuỷ lợi03 ngày3
25Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có muc đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình các hoạt động kinhh doanh dịch vụ trong phạm vu bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh05 ngày3
26Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi được quy định tại khoản 1, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/200 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn05 ngày3
27Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh02 ngày3
28Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh5 ngày3
29Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh5 ngày3
30Công nhận nghề truyền thống5 ngày3
31Công nhận làng nghề5 ngày3
32Công nhận làng nghề truyền thống5 ngày3
33Đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới02 ngày3
34Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới05 ngày3
Tài chính (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm A07 ngày3
2Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành - Dự án nhóm B07 ngày3
3Thu hồi, điều chuyển tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lậpba ngày làm việc3
4Thanh lý tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập03 ngày3
5Bán, chuyển nhượng tài sản các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập03 ngày3
6Thẩm định phương án giá - Giá do nhà nước quản lý, định giá; phương án trợ giá, trợ cước03 ngày3
7Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu03 ngày3
Y tế (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đối với các cơ sở khám, chữa bệnh (đơn vị) công lập địa phương trực thuộc UBND tỉnh/ tỉnh phố05 ngày làm việc3
Tài nguyên môi trường (45 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng5 ngày3
2Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài5 ngày3
3Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài5 ngày3
4Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao5 ngày3
5Thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm5 ngày3
6Thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất5 ngày3
7Thủ tục gia hạn sử dụng đất5 ngày3
8Thủ tục điều chỉnh diện tích giao đất, thuê đất5 ngày3
9Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức5 ngày3
10Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản5 ngày3
11Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt5 ngày3
12Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản5 ngày3
13Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản5 ngày3
14Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai khoáng sản thác5 ngày3
15Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản5 ngày3
16Thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản05 ngày3
17Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản5 ngày3
18Thủ tục trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản5 ngày3
19Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản5 ngày3
20Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản5 ngày3
21Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản5 ngày3
22Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản5 ngày3
23Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản5 ngày3
24Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngày3
25Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngày3
26Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản5 ngày3
27Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản5 ngày3
28Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ03 ngày3
29Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngày3
30Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngày3
31Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ngày đêm5 ngày3
32Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác5 ngày3
33Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ03 ngày3
34Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngày3
35Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm5 ngày3
36Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm5 ngày3
37Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác5 ngày3
38Cấp lại giấy phép tài nguyên nước03 ngày3
39Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ03 ngày3
40Lấy ý kiến UBND cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh07 ngày3
41Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi07 ngày3
42Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước5 ngày3
43Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn03 ngày3
44Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn02 ngày3
45Thủ tục gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.03 ngày3
Xây dựng (21 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng5 ngày3
2Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)5 ngày3
3Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)07 ngày3
4Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch vùng07 ngày3
5Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)07 ngày3
6Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)07 ngày3
7Thẩm định, phê duyệt Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng5 ngày3
8Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP07 ngày3
9Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP07 ngày3
10Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP07 ngày3
11Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh5 ngày3
12Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước07 ngày3
13Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước07 ngày3
14Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước07 ngày3
15Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng5 ngày3
16Đăng ký công bố thông tin nguời giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động07 ngày3
17Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin03 ngày3
18Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư07 ngày3
19Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh07 ngày3
20Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh07 ngày3
21Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt07 ngày3
Kế hoạch đầu tư (44 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập5 ngày3
2Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý07 ngày3
3Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý07 ngày3
4Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên013
5Giải thể công ty TNHH một thành viên07 ngày3
6Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)5 ngày làm việc3
7Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)5 ngày làm việc3
8Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)5 ngày3
9Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư5 ngày3
10Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư5 ngày3
11Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư07 ngày3
12Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh07 ngày3
13Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ07 ngày3
14Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội07 ngày3
15Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh05 ngày3
16Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ5 ngày3
17Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ)07 ngày3
18Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh)5 ngày3
19Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án07 ngày3
20Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi07 ngày3
21Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển07 ngày3
22Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư07 ngày3
23Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư07 ngày3
24Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư3
25Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)5 ngày3
26Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh)05 ngày3
27Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư07 ngày3
28Tiếp nhận dự án nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh5 ngày3
29Tiếp nhận dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ5 ngày3
30Thẩm định chủ trương đầu tư dự án07 ngày3
31Phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật07 ngày3
32Phê duyệt điều chỉnh dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật07 ngày3
33Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình07 ngày3
34Thẩm định chủ trương đầu tư dự án5 ngày3
35Thẩm định thiết kế thi công và dự toán5 ngày3
36Trình phê duyệt dự án5 ngày3
37Trình phê duyệt điều chỉnh dự án, thiết kế thi công và dự toán5 ngày3
38Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu5 ngày3
39Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ053
40Đề xuất và lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ07 ngày3
41Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản07 ngày3
42Quyết định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản07 ngày3
43Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản07 ngày3
44Xác nhận chuyên gia07 ngày3
Luật sư (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư07 ngày làm việc3
2Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư07 ngày làm việc3
3Giải thể Đoàn luật sưKhông quy định3
Giám định tư pháp (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Bổ nhiệm giám định viên tư pháp20 ngày3
2Miễn nhiệm giám định viên tư pháp10 ngày3
Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục Tiếp công dân1 ngày3
2Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai30 ngày3
3Thủ tục Giải quyết tố cáo60 ngày3
4Thủ tục Xử lý đơn thư10 ngày3
5Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu30 ngày3