Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Huế" (12 thủ tục)

Hoạt động ngoại hối (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ2
2Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ30 ngày làm việc 2
3Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ15 làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 2
4Đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh3
Cấp phép hoạt động và thành lập ngân hàng (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Báo cáo về việc đổi tên phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại1
2Chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước của ngân hàng thương mại07 ngày làm việc2
3Thay đổi tên chi nhánh trong nước của ngân hàng thương mạiTrong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ1
4Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại14 ngày làm việc.2
5Chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch14 ngày làm việc.2
Hoạt động thanh toán (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước khác địa bàn tỉnh01 (một) ngày làm việc2
Hoạt động tiền tệ (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông và do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuấtđổi ngay2
2Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản đủ điều kiện đổi, không cần giám địnhđổi ngay.2