Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Thanh tra tỉnh" (9 thủ tục)

Giải quyết khiếu nại, tố cáo (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Tiếp công dânCho đến khi kết thúc việc tiếp công dân2
2Xử lý đơn thưTrong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.2
3Giải quyết khiếu nại lần đầu30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.2
4Giải quyết tố cáo602
Phòng, chống tham nhũng (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục kê khai tài sản, thu nhậpThời gian kê khai chậm nhất là ngày 30 tháng 11 hàng năm.2
2Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhậpThời điểm công khai được thực hiện trong khoảng thời gian từ sau khi hoàn thành việc kiểm tra Bản kê khai quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP đến ngày 31 tháng 3 hàng năm.2
3Thủ tục xác minh tài sản, thu nhậpThời hạn xác minh là 15 ngày làm việc.2
4Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trìnhThời hạn ra thông báo tiếp nhận hoặc từ chối giải trình: 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu giải trình 2
5Thủ tục thực hiện việc giải trìnhThời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình.2