Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Lao động - Thương binh và Xã hội" (107 thủ tục)

Dạy nghề (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
2Thẩm định xếp hạng các cơ sở dạy nghề thuộc quyền của UBND tỉnh20 ngày làm việc3
Người có công (32 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ15 ngày làm việc4
2Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ10 ngày làm việc3
3Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác10 ngày làm việc3
4Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng10 ngày làm việc3
5Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh15 ngày làm việc3
6Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động15 ngày làm việc3
7Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binhKhông quy định3
8Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờKhông quy định3
9Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng10 ngày làm việc4
10Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần10 ngày làm việc3
11Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần10 ngày làm việc4
12Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến10 ngày làm việc3
13Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày15 ngày làm việc3
14Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế10 ngày làm việc4
15Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết10 ngày làm việc4
16Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến5 ngày làm việc3
17Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến5 ngày làm việc3
18Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học40 ngày làm việc3
19Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học40 ngày làm việc3
20Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ5 ngày làm việc4
21Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp bị tạm đình chỉ do: Bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra10 ngày làm việc3
22Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩKhông quy định3
23Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công20 ngày làm việc3
24Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ45 ngày làm việc3
25Giám định vết thương còn sót35 ngày làm việc3
26Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng15 ngày làm việc4
27Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩKhông quy định3
28Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ35 ngày làm việc3
29Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình15 ngày làm việc3
30Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương10 ngày làm việc3
31Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng07 ngày làm việc3
32Đề nghị tặng hoặc tuy tặng Huân chương độc lập15 ngày3
Việc làm - An toàn lao động (18 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Khai báo việc sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
2Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
3Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
4Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
5Đăng ký hợp đồng cá nhân5 ngày làm việc3
6Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày5 ngày làm việc3
7Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoàiTrong 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
8Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động30 ngày làm việc3
9Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm15 ngày làm việc3
10Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm15 ngày làm việc3
11Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm15 ngày làm việc3
12Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoàiThời hạn tối đa 02 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 lao động Việt Nam trở lên và 01 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 500 lao động Việt Nam3
13Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng10 ngày làm việc kể từ ngày nhận dủ hồ sơ hợp lệ3
14Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
15Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
16Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận hạng A (của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
17Thông báo doanh nghiệp về những điều kiện chưa đảm bảo tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định thành lập, đơn vị do địa phương quản lý)30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
18Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa5 ngày làm việc4
Lao động - Tiền Lương - Bảo hiểm xã hội (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Xếp hạng công ty Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ10 ngày làm việc3
2Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chiaKhông quy định3
3Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp7 ngày làm việc4
4Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện đối với người quản lý Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ5 ngày làm việc3
5Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp15 ngày làm việc4
Giáo dục nghề nghiệp (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
2Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
3Thành lập phân hiệu của trường trung cấp công lập thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận dủ hồ sơ hợp lệ3
4Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 3
5Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
6Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
7Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
8Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài55 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ4
9Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)50 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ3
10Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp)55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
11Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ4
12Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 4
13Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 4
14Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
15Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
16Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ3
Bảo trợ xã hội (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh32 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
2Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnhTiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở3
3Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnhTheo thỏa thuận.3
4Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
5Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
6Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
7Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
8Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
9Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
10Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật15 ngày làm việc4
11Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật10 ngày làm việc4
12Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội3 ngày làm việc3
13Đưa đối tượng ra khỏi Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội1 ngày làm việc3
Phòng, chống tệ nạn xã hội (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân22 ngày làm việc4
2Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân14 ngày làm việc4
3Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân14 ngày làm việc4
4Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân14 ngày làm việc4
5Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân25 ngày làm việc4
6Đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội1 ngày làm việc3
7Thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội0,5 ngày làm việc3
8Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội0,5 ngày làm việc3
Bảo hiểm thất nghiệp (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp20 ngày làm việc3
2Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp2 ngày làm việc3
3Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp2 ngày làm việc3
4Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp3 ngày làm việc3
5Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp15 ngày làm việc3
6Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)3 ngày làm việc3
7Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)3 ngày làm việc3
8Giải quyết hỗ trợ học nghề15 ngày làm việc3
9Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm1 ngày làm việc3
10Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng3 ngày làm việc3
An toàn, vệ sinh lao động (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao độngKhông quy định3
2Thủ tục Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN)10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
3Thủ tục Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ3