Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Văn hóa Thể thao" (86 thủ tục)

Văn hóa cơ sở (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Giấy phép kinh doanh Vũ trường10 ngày4
2Cấp giấy phép tổ chức lễ hội20 ngày3
3Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”10 ngày3
4Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn05 ngày4
5Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo15 ngày4
6Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10 ngày4
7Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10 ngày4
8Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10 ngày4
9Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hóa và Thể thao)074
Thể dục Thể thao (28 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lặn biển thể thao giải tríBảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
2Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động GolfBảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.4
3Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
4Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
5Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
6Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karate07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
7Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thaoBảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.4
8Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
9Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận05 ngày làm việc4
10cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
11Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng5 ngày4
12Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
13Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Dù lượn và Diều bay07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
14Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
15Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
16Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
17Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thể hình và Fitness07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
18Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
19Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
20Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
21Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
22Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển074
23Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
24Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
25Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
26Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
27Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga074
28Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh15 ngày làm việc4
Gia Đình (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình074
2Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình074
3Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)30 ngày3
4Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)153
5Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)20 ngày3
6Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)30 ngày4
7Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)15 ngày4
8Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)20 ngày4
9Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình15 ngày4
10Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình15 ngày4
11Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình07 ngày4
12Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình07 ngày4
Điện ảnh (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)15 ngày4
2Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)15 ngày4
Di sản văn hóa (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập30 ngày3
2Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích05 ngày3
3Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích05 ngày3
4Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích15 ngày3
5Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích5 ngày3
6Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích100 ngày4
7Cấp giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp03 ngày3
8Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia15 ngày làm việc kể từ ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục đăng ký4
9Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.3
10Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.4
11Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia30 ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ4
12Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật50 ngày4
13Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.3
14Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.3
Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày3
2Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao)07 ngày4
3Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày3
4Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày3
5Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ07 ngày 3
6Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng07 ngày3
7Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày3
Nghệ thuật biểu diễn (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu07 ngày4
2Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương05 ngày4
3Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương05 ngày4
4Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang05 ngày4
5Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương15 ngày4
6Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương05 ngày4
7Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu04 ngày4
Thư viện (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên03 ngày4
Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ05 ngày4
Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu07 ngày4
2Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu45 ngày4
3Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu10 ngày4
Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao02 ngày4
2. Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương10 ngày4