Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Sở Văn hóa Thể thao" (99 thủ tục)

Văn hóa cơ sở (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
2Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn05 ngày4
3Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo15 ngày4
4Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10 ngày4
5Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10 ngày4
6Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam10 ngày4
7Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hóa và Thể thao)072
8Cấp Giấy phép kinh doanh Vũ trường10 ngày2
9Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”10 ngày2
10Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
Thể dục Thể thao (35 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh tổ chức10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
2Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném072
3Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao072
4Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ072
5Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao072
6Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu072
7Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
8Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
9Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
10Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thaoBảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.2
11Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận05 ngày làm việc2
12Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng5 ngày2
13Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lặn biển thể thao giải tríBảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.2
14Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn GolfBảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.2
15Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
16Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taewondo07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
17Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Karate07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
18Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
19Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billiards & Snooker07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
20Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
21Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Dù lượn và Diều bay07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
22Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Khiêu vũ thể thao07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
23Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thẩm mỹ07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
24Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Judo07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
25Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
26Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Lân Sư Rồng07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
27Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
28Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
29Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
30Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển072
31Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
32Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
33Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Patin07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
34Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga072
35Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bắn súng thể thao07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
Gia Đình (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình072
2Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình072
3Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)30 ngày2
4Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)152
5Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)20 ngày2
6Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)30 ngày2
7Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)15 ngày2
8Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh)20 ngày2
9Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình15 ngày2
10Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình15 ngày2
11Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình07 ngày2
12Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình07 ngày2
Điện ảnh (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)15 ngày2
2Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)15 ngày2
Di sản văn hóa (14 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
2Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia30 ngày kể từ ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ2
3Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập30 ngày2
4Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn.2
5Cấp giấy phép khai quật khảo cổ khẩn cấp03 ngày2
6Thủ tục xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.2
7Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích100 ngày2
8Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật50 ngày2
9Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.2
10Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.2
11Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích05 ngày2
12Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích05 ngày2
13Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích10 ngày2
14Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích5 ngày2
Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mạiTrong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 15 ngày làm việc trong trường hợp phải thành lập Hội đồng thẩm định 3
2Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mạiTrong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 15 ngày làm việc trong trường hợp phải thành lập Hội đồng thẩm định 3
3Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mạiTrong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 15 ngày làm việc trong trường hợp phải thành lập Hội đồng thẩm định 3
4Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao)07 ngày2
5Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mạiTrong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 15 ngày làm việc trong trường hợp phải thành lập Hội đồng thẩm định 3
6Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày2
7Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ07 ngày 2
8Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng07 ngày2
9Thủ tục cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày2
10Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày2
11Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)07 ngày2
12Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mạiTrong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 15 ngày làm việc trong trường hợp phải thành lập Hội đồng thẩm định 3
Nghệ thuật biểu diễn (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang05 ngày2
2Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương05 ngày4
3Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương05 ngày2
4Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương15 ngày2
5Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương05 ngày2
6Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu04 ngày3
7Thủ tục chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu07 ngày2
Thư viện (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên03 ngày2
Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ05 ngày2
Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu ở địa phương07 ngày2
2Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu45 ngày2
3Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu10 ngày2
Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
1Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao02 ngày2
2Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương10 ngày2