Thủ tục hành chính thuộc đơn vị "Cấp huyện" (387 thủ tục)

Hộ tịch (16 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài3
2Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài2
3Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài3
4Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài2
5Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài3
6Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài3
7Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài4
8Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc4
9Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài4
10Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.3
11Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).3
12Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài3
13Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân3
14Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài3
15Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài3
16Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch3
Chứng thực (12 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc3
2Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận3
3Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận2
4Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)2
5Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản2
6Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch2
7Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch3
8Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực3
9Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp3
10Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật3
11Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản2
12Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản2
Phí bảo vệ môi trường (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải2
Bồi thường nhà nước (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại2
2Thủ tục phục hồi danh dự2
Đất đai (34 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cung cấp dữ liệu về đất đai3
2Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý3
3Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận3
4Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề3
5Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu3
6Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất3
7Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất3
8Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp3
9Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện3
10Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu3
11Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở4
12Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định3
13Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận; xác định lại diện tích đất ở.3
14Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm3
15Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp3
16Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất3
17Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất3
18Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền3
19Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đất3
20Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam4
21Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam4
22Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân4
23Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư4
24Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất4
25Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện4
26Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu3
27Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu3
28Thủ tục Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế3
29Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân3
30Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu3
31Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất3
32Thủ tục Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp3
33Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng4
34Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất3
Giao dịch bảo đảm (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất4
2Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký4
3Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký4
4Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở4
5Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai4
6Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu4
7Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất4
8Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất4
9Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận4
Tài nguyên nước (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất.2
2Thủ tục lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh.2
Môi trường (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường2
2Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường2
Hạ tầng kỹ thuật (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị3
Quy hoạch (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)2
2Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)2
3Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn2
4Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)2
5Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)2
6Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện3
7Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn2
Hoạt động xây dựng (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình3
2Cấp giấy phép di dời công trình3
3Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình (gồm công trình xây dựng không theo tuyến, công trình xây dựng theo tuyến trong đô thị, công trình tôn giáo, dự án, nhà ở riêng lẻ)3
4Điều chỉnh giấy phép xây dựng3
5Gia hạn giấy phép xây dựng4
6Cấp lại giấy phép xây dựng4
7Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)3
Việc làm (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-193
2Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp3
3Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-193
Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Quyết định số 3070 ngày 27/12/2018)4
2Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã4
3Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã4
4Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã4
5Đăng ký khi hợp tác xã chia4
6Đăng ký khi hợp tác xã tách4
7Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất4
8Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập4
9Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)4
10Giải thể tự nguyện hợp tác xã4
11Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã4
12Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã4
13Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã4
14Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã4
15Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)4
16Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã4
17Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)4
Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký thành lập hộ kinh doanh4
2Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh4
3Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh4
4Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh4
5Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh3
Thủy lợi (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh phân cấp2
2Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện4
3Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện4
4Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (trên địa bàn từ 02 xã trởlên).4
5Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (trên địa bàn từ 02 xã trởlên).4
Lâm nghiệp (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Xác nhận bảng kê lâm sản2
2Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)3
Phát triển nông thôn (9 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh2
2Bố trí, ổn định dân cư trong huyện2
3Hỗ trợ dự án liên kết2
4Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại4
5Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại4
6Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)3
7Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại4
8Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)3
9Công bố mở cảng cá loại 33
Khuyến nông (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương2
Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện2
2Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện2
Kinh doanh Khí (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai3
2Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai3
3Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai3
Lưu thông hàng hóa (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Giấy phép bán lẻ rượu3
2Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu3
3Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu3
4Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
5Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
6Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
7Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
8Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh4
9Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá3
10Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá3
11Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá3
Tổ chức, biên chế (7 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập4
2Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập4
3Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện3
4Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện3
5Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện3
6Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện3
7Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện3
Công chức, viên chức (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức4
2Thủ tục thi nâng ngạch công chức4
3Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên4
4Thủ tục thi tuyển viên chức4
5Thủ tục xét tuyển viên chức4
6Thủ tục xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng viên chức4
7Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức4
8Thủ tục thi tuyển công chức4
Hội, tổ chức phi chính phủ (17 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã và thành phố3
2Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn3
3Thủ tục thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn4
4Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn4
5Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn4
6Thủ tục đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn4
7Thủ tục tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn4
8Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn3
9Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn4
10Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn4
11Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn4
12Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn4
13Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn4
14Thủ tục cho phép quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động4
15Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn4
16Thủ tục đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn4
17Thủ tục tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn4
Thi đua - Khen thưởng (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến, Tập thể lao động tiên tiến và Đơn vị tiên tiến3
2Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở3
3Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề3
4Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất3
5Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại3
6Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị3
Tôn giáo (8 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo3
2Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện3
3Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện3
4Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện3
5Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện3
6Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện3
7Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc3
8Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện2
Xuất bản (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy4
2Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy4
Viễn thông (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng4
2Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng4
3Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng4
4Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng4
Giáo dục Đào tạo (35 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc3
2Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục2
3Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục2
4Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục2
5Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại2
6Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở2
7Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)2
8Thủ tục Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú2
9Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú2
10Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục2
11Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại2
12Sáp nhập, chia, tách trường Tiểu học2
13Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học).2
14Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng2
15Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại2
16Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục2
17Thủ tục Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục2
18Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục2
19Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại2
20Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ2
21Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục2
22Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú2
23Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).2
24Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ2
25Thủ tục Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã2
26Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập2
27Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập2
28Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở3
29Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở2
30Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS2
31Chuyển trường đối với học sinh tiểu học2
32Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.2
33Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi2
34Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi2
35Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ3
Gia đình (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)4
2Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)4
3Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)4
4Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)4
5Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)4
6Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)4
Văn hoá (11 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa2
2Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)2
3Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”4
4Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm2
5Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội2
6Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp)2
7Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”4
8Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”4
9Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”4
10Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”4
11Thủ tục Đăng ký tổ chức lễ hội2
Thư viện (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản)4
Chính quyền địa phương (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, tổ dân phố mới4
Lao động - Tiền lương (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp3
2Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-193
3Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-193
4Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền3
Người có công (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày2
2Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh3
3Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp3
4Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia3
5Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ3
6Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng3
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (19 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ2
2Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học2
3Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng2
4Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế2
5Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương2
6Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần4
7Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần2
8Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ2
9Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến2
10Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học2
11Thủ tục Đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”4
12Thủ tục “Đề nghị tặng hoặc tuy tặng Huân chương độc lập”4
13Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi3
14Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ3
15Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng3
16Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ3
17Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ3
18Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ3
19Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình3
Bảo trợ xã hội (15 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện2
2Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện2
3Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện2
4Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện2
5Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội2
6Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội2
7Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội2
8Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội2
9Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp2
10Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng4
11Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh4
12Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh4
13Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp4
14Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng3
15Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc2
Giáo dục nghề nghiệp (6 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập2
2Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài2
3Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội2
4Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện3
5Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện3
6Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện3
Phòng chống tệ nạn xã hội (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân3
2Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện3
3Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện3
4Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội3
Quản lý tài sản công (13 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư3
2Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị3
3Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công.3
4Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước3
5Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công3
6Quyết định điều chuyển tài sản công3
7Quyết định bán tài sản công3
8Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ3
9Quyết định thanh lý tài sản công3
10Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công3
11Quyết định tiêu huỷ tài sản công3
12Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại3
13Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của UBND huyện3
Tài chính Kế hoạch (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện2
Tài chính đầu tư (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện3
2Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện3
3Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm C thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện3
4Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm B thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện3
Dân tộc (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số4
2Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số4
Tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Tiếp công dân2
2Xử lý đơn2
3Giải quyết khiếu nại lần đầu3
4Giải quyết khiếu nại lần hai3
5Giải quyết tố cáo3
Phòng, chống tham nhũng (5 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập2
2Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập2
3Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập2
4Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình2
5Thủ tục thực hiện việc giải trình2
Lĩnh vực Cấp, quản lý chứng minh nhân dân (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp Chứng minh nhân dân3
2Cấp đổi Chứng minh nhân dân3
3Cấp lại Chứng minh nhân dân3
Thu BHXH, BHYT, BHTN (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến2
2Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp2
3Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc2
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội2
2Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế:2
Giải quyết chế độ BHXH (10 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần2
2Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với người có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP)2
3Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích2
4Giải quyết hưởng chế độ tử tuất2
5Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg2
6Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg2
7Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTg2
8Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với trường hợp người lao động đang đóng BHXH bắt buộc)2
9Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (đối với người đang tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia BHXH)2
10Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-193
Đầu tư xây dựng (4 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng công trình3
2Trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình3
3Trình phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình3
4Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình3
TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế (2 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký mã số thuế3
2Đăng ký hợp tác xã và đăng ký mã số thuế3
Quản lý ngân sách (1 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công3
Lĩnh vực Quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (3 thủ tục)
STTTên thủ tụcMức độ
1Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự3
2Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự3
3Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự3