Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV

Lĩnh vực:Lĩnh vực điện lực
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Công thương
Cơ quan phối hợp thực hiện:Trung tâm Hành chính Công tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Công Thương
Nơi tiếp nhậ