Cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ

Lĩnh vực:Quản lý vũ khí, vật liêu nổ và công cụ hỗ trợ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Công an tỉnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Công an tỉnh Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:Số 50 Trần Cao Vân, thành phố Huế (Điện thoại: 069.4149396)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí:

không

Dịch vụ công:Mức độ 3    Đăng ký

 

 Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2- Nộp hồ sơ.

- Nộp hồ sơ tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, thủ tục theo quy định thì tiếp nhận, cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người đến nộp hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thủ tục hoặc kê khai chưa chính xác thì hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần bằng văn bản ghi rõ thủ tục, nội dung cần bổ sung, kê khai lại (Mẫu số 01- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).

Bước 3- Nhận kết quả.

Người đến nhận kết quả đưa Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cán bộ trả kết quả kiểm tra và ký nhận.

Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên hồ sơMẫu tải về
Giấy phép mua vũ khí thô sơ (Bản chính)
Vũ khí thô sơ kèm theo hóa đơn hoặc phiếu xuất kho. (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Không

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ:

Thủ tục cùng lĩnh vực

Tên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
Cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao10 ngày làm việc3
Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh05 đến 10 ngày làm việc3
Đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ05 ngày làm 3
Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ05 đến 10 ngày làm việc3
Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 3
Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.3
Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ3