Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

Lĩnh vực:Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch UBND cấp huyện (hoặc uỷ quyền cho phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện)
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí:

Không

 

1. Tiếp nhận hồ sơ.

+ Cán bộ được phân công tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ nhận hồ sơ và ghi giấy hẹn trả kết quả;

+ Trong 02 ngày làm việc phải thông báo cho tổ chức, cá nhân xin cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ. (Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh);

2. Đến hạn trả kết quả: tổ chức, cá nhân xin cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ của UBND cấp huyện hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến UBND cấp huyện.

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Vào các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 6:

+ Sáng: từ 7h30 đến 11h00; chiều: từ 14h đến 16h30.

Tên hồ sơMẫu tải về
Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển (Bản chính)
Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển (Bản chính)
Đơn đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị (Theo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ) (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 01

Không

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ:

Thủ tục cùng lĩnh vực