Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực:Tổ chức, biên chế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Cấp huyện
Cơ quan phối hợp thực hiện:Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố;
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp huyện
Nơi tiếp nhận:Trung tâm hành chính công huyện
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. (Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.)
Phí, lệ phí:

Không

 

- Các bước thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện cấp huyện.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, UBND cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;

+ Bước 3: Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ;

+ Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện thủ tục hành chính:

Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Bộ Luật Lao động.

          - Sáng: 7h30 đến 11h00.

          - Chiều: 13h30 đến 16h30.

- Địa điểm thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Cách thức thực hiện:

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện trong ngày làm việc hoặc qua hệ thống bưu chính.

Tên hồ sơMẫu tải về
Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; (TTHC.Models.tbl_thutuc_hoso_loai)
Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực (TTHC.Models.tbl_thutuc_hoso_loai)
Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; (TTHC.Models.tbl_thutuc_hoso_loai)
Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan. (TTHC.Models.tbl_thutuc_hoso_loai)

Số lượng hồ sơ: 02

Ghi chú thành phần hồ sơ: Thành phần hồ sơ bao gồm: + Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; (Bản chính) + Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực); (Bản chính) + Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; (Bản chính) + Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan. (Bản chính)

Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động của tổ chức.

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: