Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Lĩnh vực:Lĩnh vực thương mại
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Công thương
Nơi tiếp nhận:Trung tâm Hành chính công tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế (Điện thoại: 0234.3856868)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc
Phí, lệ phí:

          + Phí thẩm định điều kiện hoạt động để cấp mới Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp: 2.200.000 đồng/lần.

          + Lệ phí cấp Giấy phép: 400.000 đồng/giấy/lần.

Dịch vụ công:Mức độ 3    Đăng ký

 

a) Đối với doanh nghiệp:

+ Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương;

+ Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.

b) Đối với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cụ thể:

Ÿ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương thực hiện các bước tiếp theo của trình tự thực hiện thủ tục.

          Ÿ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.

          Ÿ Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

+ Bước 2: Phòng chuyên môn - Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ.

Ÿ Đối với trường hợp Giấy phép hết hiệu lực: thẩm định hồ sơ theo trình tự như cấp mới giấy phép. Tổ chức Đoàn kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp xin cấp phép.

Ÿ Đối với trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy: căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của doanh nghiệp để thẩm định hồ sơ và cấp lại.

Ÿ Chuẩn bị văn bản, trình LĐ ký văn bản cấp giấy phép.

+ Bước 3: Sở Công Thương trả kết quả doanh nghiệp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

Cách thức thực hiện:

+ Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Thừa Thiên Huế.

+ Qua bưu điện;

+ Qua Website của Sở Công Thương.

 

Tên hồ sơMẫu tải về
a.1) Cấp lại do Giấy phép hết thời hạn hiệu lực + Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Theo mẫu - Bản chính). + Bản chính Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. + Các thành phần hồ sơ còn lại áp dụng như trường hợp cấp mới. ( )
a.2) Cấp lại do Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy + Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Theo mẫu - Bản chính) + Bản chính hoặc bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. ( )
Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 02

Ghi chú thành phần hồ sơ: Doanh nghiệp lập 02 bộ hồ sơ, trong đó 01 bộ nộp cơ quan có thầm quyền cấp phép, 01 bộ lưu tại trụ sở doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu.

+ Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát được phê duyệt.

+ Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.

+ Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

+ Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam.

+ Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

+ Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm.

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ:

Thủ tục cùng lĩnh vực

Tên thủ tụcNgày thụ lýMức độ
Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung152
Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng042
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá102
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá152
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá152
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá102
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá152
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá152
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá152
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá152
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá152
Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại073
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp07 ngày làm việc3
Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại073
Xác nhận Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp05 ngày làm việc3
Xác nhận Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp05 ngày làm việc3
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu07 ngày làm việc2
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp15 ngày làm việc3
Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu12 ngày làm việc2
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu07 ngày làm việc2