Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Lĩnh vực:Tài nguyên nước
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:Sở Tài nguyên và Môi trường
Nơi tiếp nhận:Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường, 115 Nguyễn Huệ, thành phố Huế (Điện thoại: 054.3822426)
Thời gian tiếp nhận:Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30)
Thời hạn giải quyết:25
Phí, lệ phí:- Đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước lưu lượng dưới 100m3/ngày đêm: 150.000đ; - Đề án, báo xả nước thải vào nguồn nước lưu lượng từ 100m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày đêm: 450.000đ; - Đề án, báo xả nước thải vào nguồn nước lưu lượng từ 500m3/ngày đêm đến dưới 2.000m3/ngày đêm: 1.050.000đ; - Đề án, báo xả nước thải vào nguồn nước lưu lượng từ 2.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 2.000.000đ;

 

- Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Trong thời hạn năm (5) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và trình hồ sơ cho UBND tỉnh cấp phép cho tổ chức, cá nhân;

- Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ Thứ 2 đến Thứ 6;

Sáng: từ 7h30 đến 11h00; Chiều: từ 14h00 đến 16h30.

Tên hồ sơMẫu tải về
Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép (Bản chính)
Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải (Bản chính)
Giấy phép đã được cấp (Bản sao)
Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép (Bản chính)
Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước (Bản chính)

Số lượng hồ sơ: 02

Không

- Luật Tài nguyên nước năm 2012;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quy định về việc phản ánh, kiến nghị thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính theo các nội dung sau:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sánh nhiễu , gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến thủ tục hành chính.

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Gửi phản ánh thủ tục hành chính:( * Bắt buộc)

  • * Họ và tên:
  • * Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Tên TTHC kiến nghị:
  • Hồ sơ đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
  • Phản ánh, kiến nghị:
  • * Vướng mắc, bất cập:
  • Đề xuất (nếu có):
  • * Mã bảo vệ: